Tipy na vánoční dárky

Foto: Tereza Vintrová
Středa 4. prosinec 2019, 16:17 – Text: Tereza Vintrová

Kniha je nejlepší přítel člověka a je to skvělý dárek (nejen) pod vánočním stromečkem. I my ve Vydavatelství Univerzity Palackého jsme si pro Vás nachystali několik tipů.

Prvním z nich je kniha Olomoucké okamžiky 1989. Ta je koncipována jako kronika či deník událostí jednoho roku. Zaměřuje se na dění v Olomouci a v tehdejším okrese Olomouc. Ve fotografiích autorů, jako jsou Milena Valušková, Vladislav Galgonek, Jindřich Štreit, Petr Zatloukal či Luděk Peřina, zahrnuje důležité a zlomové momenty z veřejného života, které zásadně přispěly k pádu politického režimu v bývalém Československu. Současně jsou prezentovány fotografie ze soukromých archivů, které zachycují všední život v tzv. "reálném socialismu". Kniha jak obsahem, tak i formátem inklinuje k méně "oficióznímu" pojetí oslav 30. výročí sametové revoluce. Je zaměřena především na mladší generaci, pro niž jsou mnohé události roku 1989 již dávno zapomenutou minulostí, kterou, jak ukazuje vývoj soudobé společnosti, je třeba neustále připomínat. Tuto česko-anglickou publikaci můžete sehnat nejen u nás ve Skriptárně a na našem e-shopu, ale také ve vybraných olomouckých knihkupectvích a na e-shopu kosmas.cz.

Dalším tipem, obzvlášť pro milovníky poezie, je debutová básnická sbírka Adama Hoška a na stromech les, která vznikla na základě autorova opakovaného úspěchu v Literární soutěži pro studenty UP. Hošek své básně publikoval v časopisech Host, Tvar či Herberk, je finalistou Literární soutěže Františka Halase pro rok 2019. Sbírka obsahuje padesát kratších básní a jeden rozsáhlejší text. Spojuje je především různá míra setkávání banality s mýtem, něhy s děsem, intimní melancholie s cynickým úšklebkem a obecné tíhnutí ke zkratce a minimalismu. Sbírku ilustrovala absolventka výtvarné tvorby na PdF UP Jitka Králová.

V rámci ediční řady Paměť UP letos vyšla vzpomínková kniha profesora Jiřího Černého Jak šel život. Autor sledoval zblízka dění na FF UP více než šedesát let, v padesátých letech jako student a v poslední době jako emeritní profesor. Podává svědectví o druhé světové válce z pohledu dítěte, o středoškolském a vysokoškolském studiu v padesátých letech, o uvolnění let šedesátých, o období normalizace, průběhu sametové revoluce a porevolučním vývoji filozofické fakulty a zejména katedry romanistiky, na které většinu své profese lingvisty a romanisty působil a kterou po dobu dvaceti let vedl. Nenabízí ale pouze prostá životopisná data, je to rovněž neocenitelné svědectví o životě na fakultě, plné vtipných postřehů a pozorování. Týká se jeho pedagogické, odborné a organizační práce nejen na fakultě, ale i na celé řadě zahraničních univerzit.

Dalším tipem je kniha Jana Jeništy, Václava Dvořáka a Martiny Mertové  Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989. Publikace mapuje výtvarné prvky na území města Olomouce vzniklé po druhé světové válce. Nechybějí tu sochy, mozaiky, fontány, nástěnné plastiky, reliéfy a dekorace, včetně již zaniklých objektů. Publikace přináší první takto rozsáhlý soupis děl a jejich autorů, včetně lokalizace v přehledných mapách. Stovce nejvýznamnějších z nich jsou věnovány samostatné medailony s popisem vzniku, začleněním do kontextu a s fotografickou dokumentací. Přestože soubor olomouckých realizací rámuje pouhých čtyřicet let státního socialismu, zahrnuje formou, funkcí i námětem velmi různorodá díla. Proto je kniha rozvržena na devět kapitol podle topografie města. Samostatnou kapitolu má historické centrum, olomoucké parky a sady, okolí hlavního nádraží, průmyslové čtvrti na východě a severu města.

Studenty a absolventy Lékařské fakulty UP určitě zaujme vzpomínková publikace 30 let svobodné Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která vyšla při příležitosti výročí sametové revoluce. Na 172 stranách se čtenáři mohou začíst do vzpomínek či vizí nejen všech porevolučních děkanů, ale i emeritního rektora Josefa Jařaba. Do sborníku přispěly i další osobnosti fakulty a nechybějí ani zmínky o rozvoji anglických studijních programů General Medicine a Dentistry, o vybudování Ústavu molekulární a translační medicíny, o založení Fakulty zdravotnických věd nebo o vzniku některých fakultních tradic, např. absolventské akce Radicés/Kořeny.

Všechny knihy jsou k dostání ve Skriptárně VUP (ve Zbrojnici) a na našem e-shopu.

Přejeme Vám klidný advent a příjemné prožití vánočních svátků.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)