Svět knihy 2019 je úspěšně za námi

čtvrtek 16. květen 2019, 9:55

I letos jsme se zúčastnili mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2019, tentokrát jsme se dokonce osamostatnili od ostatních vysokoškolských vydavatelů a prezentovali produkci UP (Vydavatelství UP a Vydavatelství FF UP) na vlastním stánku. Za výslednou podobu stánku děkujeme Aleši Prstkovi, Ondřeji Martínkovi a Michaele Cyprové.

V pátek 10. května v 11 hodin proběhlo pohodové posezení s emeritním rektorem UP Josefem Jařabem. Povídání prokládal hudebními vstupy Tomáš Krejčiřík a došlo i na čtení z knihy Josefa Jařaba Rektorské rozpomínání, kterého se bravurně zhostil herec Moravského divadla Petr Kubes. Ten také namluvil audioverzi knihy. Setkání s panem profesorem moderovala bývalá dlouholetá ředitelka VUP Hana Dziková.

Hned po obědě převzal prof. Jiří Černý cenu Slovník roku, hlavní ocenění Jednoty tlumočníků a překladatelů. Cenu získal za Španělsko-český slovník amerikanismů, který vydalo Vydavatelství UP v roce 2018.

Přestože naším cílem byla spíše prezentace obou vydavatelství a samozřejmě také Univerzity Palackého jako celku, i v prodejích byl tento rok jedním z nejlepších. Prodalo se dokonce i několik slovníků prof. Černého, což byly ale pro zákazníky, vzhledem k hmotnosti třísvazkového díla, poslední nákupy toho dne.

Děkujeme všem, kteří pomáhali se stánkem i s organizací, a těšíme se zase na příští rok.

Zpět