Princ Charles napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy, kterou připravuje UP

Na snímku kniha Jiřího Loudy a dopis prince Charlese.
Foto: VUP
Pátek 7. srpen 2020, 8:52 – Text: Ivana Pustějovská

Vydavatelství Univerzity Palackého získalo světoznámého spolupracovníka. Charles, princ z Walesu, syn britské královny Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy „Erby rytířů Podvazkového řádu“, kterou připravuje univerzita k vydání.

Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Na knižních pultech se objeví na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy, uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku.

Kniha Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu / Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter vyjde ve dvoujazyčném anglicko-českém provedení a pod záštitou rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera. „Podvazkový řád, který se v angličtině nazývá The Most Noble Order of the Garter, byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele dnes stojí královna, členem je také princ Charles. Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity Palackého Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je také místopředsedou Správní rady UP. Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka Archera, bývalého sekretáře prince Charlese, že můžeme knihu prezentovat,“ uvedl ředitel VUP Aleš Prstek.

Jak dodal, v okamžiku, kdy získali možnost knihu Britům představit, nastala horečnatá aktivita. „S velkým úsilím jsme ve vydavatelství rychle připravili věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. V knihařské dílně univerzitního vydavatelství jsme ji vyrobili a zabalili do pouzdra potaženého plátnem. Osobně jsme knihu předali na velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pád dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel princem Charlesem podepsaný dopis, který můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu,“ dodal ředitel VUP.

Princ Charles: „Publikace tohoto pozoruhodného díla Jiřího Loudy k oslavě stého výročí jeho narození, díla, jež je svědectvím jeho odborných znalostí a obětavého úsilí, je výjimečnou událostí. Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na Univerzitě Palackého v Olomouci, se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně zpracované studii… Tato kniha může jistě dále prohloubit české porozumění britské historii, do níž Jiří Louda a autoři této publikace o jeho pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni. Mohu tedy tuto publikaci pouze doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího Loudy.“

Citace z dopisu, který bude předmluvou knihy.

Jiří Louda považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. S heraldikou, a především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a dostal se do Velké Británie, kde absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. Zranění při výcviku mu ale zabránilo, aby se stal členem jednoho z parašutistických výsadků, které byly nasazeny v protektorátu. Namísto toho obsluhoval radiostanici a mimo jiné komunikoval s povstaleckými radisty při Pražském povstání. Po konci války se vrátil do Československa a stal se vojákem z povolání. Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti Olomouci, poté však byl propuštěn, a později dokonce zatčen a vězněn. V roce 1968 byl Jiří Louda rehabilitován a povýšen do hodnosti majora, v roce 1991 pak do hodnosti plukovníka ve výslužbě. Univerzita Palackého mu v roce 2004 udělila čestný doktorát.

Knihu, která bude mít reprezentativní podobu a představí i životní osudy Jiřího Loudy, připravuje tým autorů. Je v něm Michal Šimůnek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, který se dlouhodobě zabývá osudem otce a syna Zdeňka a Jiřího Loudových. Autorem a editorem heraldické části je Karel Müller, přítel a kolega Jiřího Loudy. Tento absolvent UP, historik, archivář a heraldik působí jako ředitel Zemského archivu v Opavě. Design publikace obstará další z absolventů olomoucké univerzity – grafik Radim Měsíc. Skenování a barevné korekce originálů Loudových ilustrací a přípravu publikace do tisku má na starosti dlouholetý technický redaktor ve VUP Jiří K. Jurečka.

Kniha Erby rytířů Podvazkového řádu vyjde na podzim letošního roku, kdy se ke stému výročí narození Jiřího Loudy připravuje i výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, v jehož depozitářích jsou uloženy originály Loudových ilustrací. Podrobnosti o knize lze nalézt také na stránkách louda.upol.cz.

 

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)