Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – srpen/září 2019

Čtvrtek 10. říjen 2019, 14:01 – Text: Tereza Vintrová

V srpnu a v září ve Vydavatelství UP vyšly tři monografie, troje skripta a dva sborníky.

První monografií je Steinerův přínos moderní psychologii Zuzany Ledvoňové. Odhaluje přínosy anthroposofie, nauky Rudolfa Steinera, pro současnou vědu a psychologii a srovnat ji se soudobými vědeckými poznatky. Steinerovu nauku analyzuje a porovnává s poznatky teorie poznání a psychologie. Kniha nastiňuje hlavní rozpory mezi vědou a anthroposofií a hodnotí přínosy Steinerovy teorie pro současný stav poznání. Dále analyzuje Steinerovu teorii osobnosti a teorii vývojovou. Upozorňuje také na některá slabá místa, a to jak anthroposofie, tak současné vědy, a představuje návrh nového přístupu ve vědě, který je syntézou obou těchto nauk. U tištěné verze se už nyní dělá dotisk, elektronická verze je dostupná ZDE.

Cíl monografie Mariie Dobrové Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty spočívá v určení hlavních funkcí ruských frazeologických jednotek v internetovém diskurzu a také v popisu a analýze funkčních specifik a aspektů kontextuálních realizací frazeologických jednotek, včetně schopnosti jejich frazeologického modelování a diskurzivních proměn ruských frazeologismů na internetu. 

Kolektivní monografie Differential geometry of special mappings (Josef Mikeš et al.) je věnována geodetickým zobrazením (tj. diffeomorfismům zachovávajícím geodetiky) Riemannových variet a jejich zobecněním. Kniha pokrývá také související geometrická témata. Kniha vyšla v tištené podobě i v elektronické verzi, kterou naleznete ZDE.

Prvním skriptem je Nakladatelská redakční práce: Teorie a praxe Lenky Pořízkové. Publikace je z edice studijních materiálů pro kombinovanou výuku v rámci programu Ediční a nakladatelská praxe. Jedná se o tisk na objednávku. 

Dalším skriptem jsou Návody na pokročilá laboratorní cvičení z fyzikální chemie (Barbora Lapčíková a kol.). Publikace je určena především studentům navazujícího magisterského studia fyzikální chemie a materiálové chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, ale i zájemcům o studium fyzikální a materiálové chemie a fyzikálních vlastností potravin. Všeobecná část zahrnuje bezpečnost práce v chemické laboratoři, zpracování naměřených výsledků a statistiku, pokyny k vypracování protokolu z laboratorních cvičení. Návody pokrývají koloidní a povrchovou chemii, elektrochemii a speciální techniky analýzy materiálů. Každý návod obsahuje teoretickou část související s danou problematikou, cíle práce, pracovní postup a pokyny k vypracování protokolu. 

Dále vyšlo 3. vydání skripta Vybrané kapitoly z epidemiologie 2 (Matoušková, Ivanka, a kol.). Jeho účelem je seznámit studenty všeobecného a zubního lékařství s některými oblastmi infekční i neinfekční epidemiologie. Publikace se zabývá epidemiologií vybraných infekčních onemocnění: epidemiologie mizejících nákaz, nové a vracející se infekce, epidemiologie parazitárních nákaz, hlášení infekčních nemocí, aktuální epidemiologická situace vybraných infekčních nemocí ve světe, biologické zbraně a bioterorismus. 

Oba výše zmíněné sborníky vycházejí v elektronické podobě a jsou zdarma ke stažení v e-shopu VUP. Sborník příspěvků z prvního ročníku studentské konference Mediální (r)evoluce, která se konala na KMKSŽ 4. dubna 2018, se věnuje společnému tématu: Kultura a média v digitální době. Příspěvky se zaměřily na široké spektrum témat, od evolučního aspektu (Historie, média a politika) a vztahu novinářů a médií (média a žurnalisté) přes vztah publika k tématům i technologiím (populární média) až k novodobým trendům v komunikaci (sociální sítě).

Články ve sborníku Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2018 vycházejí z příspěvků prezentovaných na konferenci Olomouc Linguistics Colloquium (OLINCO), pořádané Univerzitou Palackého v Olomouci ve dnech 7. 6. – 9. 6. 2018. Jako téma byl zvolen 'Jazyk jako prostředek a lingvistická struktura', což mělo umožnit prezentaci referátů ze všech současných lingvistických disciplín, pokud se zabývají vědeckým (empirickým, formálním) popisem jazykového systému. Články jsou rozděleny do následujících tematických sekcí: Part I. Micro-syntax: The Structure and Interpretation of Verb Phrases; Part II. Micro-syntax: Word-Internal Morphosyntax in Nominal Projections; Part III. Macro-syntax: Structure and Interpretation of Discourse Markers and Projections; Part IV: Empirical Approaches to Contrastive Linguistics and Translation Studies.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)