Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – listopad 2019

Foto: Tereza Vintrová
Pondělí 16. prosinec 2019, 12:26 – Text: Tereza Vintrová

Ve Vydavatelství UP sice vydáváme převážně odborné publikace a učebnice, ale v listopadu jsme vydali i jednu básnickou sbírku, jedno vzpomínkové fotografické album z revolučního dění v roce 1989 v Olomouci, a ve spolupráci s Pevností poznání dokonce jedny vědecké vymalovánky.

Básnickou sbírkou je debut Adama Hoška a na stromech les. Sbírka vznikla na základě autorova opakovaného úspěchu v Literární soutěži pro studenty UP. Hošek své básně publikoval v časopisech Host, Tvar či Herberk a je finalistou Literární soutěže Františka Halase pro rok 2019. Sbírka obsahuje padesát kratších básní a jeden rozsáhlejší text. Spojuje je především různá míra setkávání banality s mýtem, něhy s děsem, intimní melancholie s cynickým úšklebkem a obecné tíhnutí ke zkratce a minimalismu. Sbírku ilustrovala absolventka výtvarné tvorby na PdF UP Jitka Králová.

Fotografické album Olomoucké okamžiky 1989 je koncipováno jako kronika či deník událostí jednoho roku. Zaměřuje se na dění v Olomouci a v tehdejším okrese Olomouc. Ve fotografiích autorů, jako jsou M. Valušková, V. Galgonek, J. Štreit, P. Zatloukal či L. Peřina, zahrnuje důležité a zlomové momenty z veřejného života, které zásadně přispěly k pádu politického režimu v bývalém Československu. Současně jsou prezentovány fotografie ze soukromých archivů, které zachycují všední život v tzv. 'reálném socialismu'. Kniha jak obsahem, tak i formátem inklinuje k méně 'oficióznímu' pojetí oslav 30. výročí sametové revoluce. Je zaměřena především na mladší generaci, pro niž jsou mnohé události roku 1989 již dávno zapomenutou minulostí, kterou, jak ukazuje vývoj soudobé společnosti, je třeba neustále připomínat.

Vědecké vymalovánky Ze Země do vesmíru vytvořila Kateřina Janošíková ve spolupráci s Centrem popularizace Přírodovědecké fakulty UP. V nabídce knihkupectví se vymalovánky určené pro vzdělávací účely objevují sporadicky, a autoři tak našli skulinu v této dostupné dětské aktivitě a připravili sérii obrázků z oblasti přírodovědy, které jsou určeny pestrému spektru uživatelů. Tuto publikaci jistě ocení i učitelé, kteří jejím prostřednictvím mohou doplnit výuku.

Psát jasně a srozumitelně není snadné, zvláště v cizím jazyce. Cílem knihy Markuse Öbrinka The Subtle Art of Being Understood, určené k samostudiu, je pomoci studentům psát anglicky jasným a účinným způsobem. Publikace krok za krokem vysvětluje, proč často selháváme a co s tím můžeme dělat. Kniha poskytuje množství praktických rad a užitečných příkladů, které ukazují, jak psát texty, aby splnily svůj účel. Protože je kniha zaměřena hlavně na studenty, mnoho příkladů pochází z akademického světa. Prezentované myšlenky však mohou být stejně dobře použity v jakékoli jiné situaci, proto je v knize také řada příkladů z dalších žánrů. Přáním autora je, aby publikace pomohla čtenářům zlepšit psaní a být více úspěšní. Knihu je k dostání jak v tištěné podobě, tak jako e-kniha.

Studenty a absolventy Lékařské fakulty UP určitě zaujme vzpomínková publikace 30 let svobodné Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která vyšla při příležitosti výročí sametové revoluce. Na 172 stranách se čtenáři mohou začíst do vzpomínek či vizí nejen všech porevolučních děkanů, ale i emeritního rektora Josefa Jařaba. Do sborníku přispěly i další osobnosti fakulty a nechybějí ani zmínky o rozvoji anglických studijních programů General Medicine a Dentistry, o vybudování Ústavu molekulární a translační medicíny, o založení Fakulty zdravotnických věd nebo o vzniku některých fakultních tradic, např. absolventské akce Radicés/Kořeny.

Neustálý rozvoj informačních a komunikačních technologií, včetně jejich zavádění do vzdělávání, kladou stále nové požadavky na žáky i učitele informatických předmětů, kteří musí být připraveni na tento rozvoj reagovat. Monografie Od digitální gramotnosti k informatickému myšlení – koncepce, obsah a realizace výuky informatiky z pohledu jejich aktérů Milana Klementa a Květoslava Bártka se pokouší poskytnout odpovědi na některé z otázek zaměřených na skutečnost, do jaké míry je možné rozvinout kompetence žáků či studentů v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení, a jak je využití těchto přístupů a metod vnímáno ze strany učitelů informatických předmětů. V rámci popisované výzkumné práce jsme tedy hledali odpovědi na stále palčivější otázky, které bude potřebné řešit v souvislosti s plánovou implementací Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. E-knihu si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Dále vyšel soubor korespondence Bohuslava Martinů s jeho životopiscem a propagátorem jeho díla Milošem Šafránkem, českým diplomatem, hudebním publicistou. Kniha s názvem Milý Miloši obsahuje diplomatickou transkripci 168 dopisů, šesti pohlednic, pěti korespondenčních lístků, jednoho telegramu a jedné zálepky z období let 1928-1959. Jedná se převážně o korespondenci jednostrannou, adresovanou M. Šafránkovi, u pouhých dvou položek je pak M. Šafránek odesílatelem. Autoři v edici respektují specifika jazykového projevu Bohuslava Martinů, proto zvolili metodu diplomatického přepisu dopisů. Celý text je doplněn rozsáhlým poznámkovým aparátem, který nejen osvětluje historický kontext a politickou situaci v nejbouřlivějších letech 20. století, ale také komentuje genezi děl, okolnosti provozování, nahrávání a vydávání Martinů skladeb.

Cílem knihy Barbory Kolářové, Jiřího Stacha, Martiny Jiráčkové, Petra Konečného a Lucie Navrátilové Počítačové a robotické technologie v klinické rehabilitaci je poskytnout čtenáři přehled o vybraných počítačových a robotických technologiích, které se využívají k analýze i terapii poruch pohybového systému. Rehabilitační technologie jsou specifikovány se zřetelem na výtěžnost měření pro rutinní aplikace v klinické, především fyzioterapeutické, praxi. Publikace poukazuje na nezastupitelnou úlohu sofistikovaných technologií při vyšetření pohybu, zejména s ohledem na možnost detailní analýzy pohybových subsystémů při tvorbě racionální platformy rehabilitační praxe. Rovněž poukazuje na výhody terapie, kterou většina z těchto systémů také nabízí, a to formou variabilního interaktivního funkčně zaměřeného tréninku ve virtuálním prostředí.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)