Olomouc v Lublinu aneb Podoby univerzitní kulturní diplomacie

Univerzitní diplomacie v praxi.
Fotoreportáž: Michał Piłat, UMCS, Krzysztof Kordulski, Chatka Żaka
Středa 14. únor 2024, 15:20

Z oken dominantní výškové budovy rektorátu lublinské Univerzity Marie Curie-Skłodowské pomalu mizí oranžové světlo dne, odpoledne se mění v podvečer. Procházíme kampusem, obklopují nás studentské koleje a všudypřítomné vzrostlé stromy, teď v únoru bez listí. Vítá nás Chatka Żaka, rozsáhlý komplex kulturního centra s podmanivým kinosálem, několika výstavními prostorami, studentským barem, studovnami.

Když přemýšlíme nad podobnostmi češtiny a polštiny, napadá nás příhodné označení pro toto útulné místo – Študáč. Místo, kam nás lublinští pozvali a nechali nás představit Univerzitu Palackého a Olomouc skrze kulturu v rámci dvoudenní akce Z Ołomuńca do Lublina.

Věrní absolventi na správných místech

Je to právě rok, co byl v únoru 2023 jmenován nový ředitel Českého centra ve Varšavě. Petr Vlček, absolvent polonistiky a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, začal záhy po svém nástupu do funkce rozvíjet myšlenku možné úzké spolupráce mezi Olomoucí a lublinskou Univerzitou Marie Curie-Skłodowské (UMCS). „V obou případech jde o výrazně historická a univerzitní města, jejichž charakter do značné míry určuje právě přítomnost studujících a vědy,“ vysvětluje Vlček.

„Věděl jsem, že jsou tady už navázané dobré osobní kontakty mezi polonistikami, ale i na úrovni rektorů a konkrétních badatelů. Rád jsem tedy zprostředkoval prezentaci dalších kulturních a uměleckých činností na UP, které mohou být pro mladé polské publikum atraktivní.“

Z Olomouce vyráží početná delegace tvořená zástupkyněmi a zástupci festivalu Academia film Olomouc, Vydavatelství UP, prorektorkou pro komunikaci a studentské záležitosti Andreou Hanáčkovou a také kolegy z Muzea umění Olomouc.

Po celé tři dny nás neúnavně doprovází honorární konzul České republiky a pozorný hostitel v jednom Bogdan Łukasik. Máme nabitý program, během něhož představujeme AFO prostřednictvím české televizní dokumentární tvorby, uvádíme výstavu a knižní edici projektu Olomoučtí fotografové, na němž spolupracují MUO a VUP, rozvíjíme debatu o queer problematice, organizujeme večerní párty. Zkrátka olomoucký minifestival a „kulturní diplomacie“.

V rádiu, v kinosále, na vernisáži

Cítíme se jako v bavlnce. Obklopuje nás vřelé společenství z Chatky Żaka, vedení UMCS v čele s rektorem Radosławem Dobrowolskim, místní novináři a novinářky, studující. Zní polština, čeština, a když detailní porozumění mezi dvěma slovanskými jazyky vázne, tak i angličtina.

V Chatce Żaka se nachází velké televizní a rozhlasové studio. Stačí projevit zájem podívat se tam a hned nás berou do živého vysílání. Na rozdíl od našeho olomouckého studentského rádia UP AIR, které se poslední léta soustředí na tvorbu podcastů, se tady vysílá klasicky „na vlnách“. Lublinské studentské rádio poslouchá nejen komunita 60 tisíc studujících, ale také řidiči a cestující v městských taxících a mnoho Lubliňanů.

„Dost jsme zvažovali, jaký typ filmů vám máme přivézt,“ zahajuje pásmo dokumentárních projekcí programový ředitel Academia Film Olomouc Ondřej Kazík. Na plátně rezonovala témata environmentálních a klimatických změn i lidské sexuality a identity. „Výběr filmů České soutěže AFO z roku 2023 odpovídá pestrému mezioborovému zaměření tuzemského autorstva, zohlednili jsme divácky úspěšné a mezinárodní porotou oceněné filmy 58. ročníku. Meditativní vítěz České soutěže film Neviditelné krajiny vybízel k naslouchání klimatu, sociální témata otevřeli barevní a kreativní Lidi přibližující žité reality nebinárních a trans* lidí v České republice. Témata české produkce rezonovala i s místním publikem. Projekce Kroniky orgasmu otevřela v Polsku velmi živé téma práva na potrat.“

Rektor Radosław Dobrowolski a jeho čtyřčlenný prorektorský tým jsou přítomni všem projekcím festivalových filmů a vášnivě o nich diskutují. Pan rektor jako geograf si velmi užil zobrazená témata udržitelnosti a klimatických změn. Špicberky, které byly námětem jednoho z filmů, sám dvakrát badatelsky navštívil a mnoho míst z filmu identifikoval jako dobře známé. Zvedá skleničku vína a připije právě otevřené výstavě.

Na stěnách visí pečlivě vybrané snímky od avantgardy přes dokumentární fotku a tajuplné ženské akty až po postmoderní současnost; kolekce, kterou do Lublinu přijeli představit kurátorka MUO Štěpánka Bieleszová, ředitel VUP Aleš Prstek a fotograf Petr Zatloukal.

Oceňovaný projekt a knižní edice Olomoučtí fotografové mapuje umělecky výrazné fotografy a fotografky spjaté s olomouckým regionem.

Velkorysý prostor a nejnovější technologie pro výzkum

Obdivujeme různorodé prostředí UMCS a místní nové Americké centrum. Prorektor pro vnější vztahy Wiesław I. Gruszecki nás hrdě provází a říká mi, že vytvořili toto univerzitní pracoviště podle olomouckého Amerického centra. Když nás v loňském roce na Univerzitě Palackého navštívili, uvědomili si, že stejně jako v Olomouci studuje i v Lublinu tisíce zahraničních studujících. Založení centra pak pro ně byla otázka několika měsíců. Dychtivost a energie jsou patrné po celý další den. Lublinští s obdivem vzhlíží k tradici naší 450leté historie, hodně se vyptávají na náš systém fakult, hodnocení vědy i veřejnou prezentaci. Nezůstávají ale v ničem pozadu, to ostatně při své velikosti a celostátním významu rozhodně nemusí. Pátá největší univerzita v Polsku letos v říjnu oslaví své osmdesáté narozeniny, takže dlouhá historie Univerzity Palackého připadá tamním akademikům impozantní. My zase nešetříme chválou nad jejich pohostinností, velkorysým pojetím univerzitního kampusu i vnitřním vybavením jednotlivých fakultních budov.

Prakticky orientované studium žurnalistiky v sobě spojuje to nejlepší z interdisciplinárního přístupu, využití multimédií, ovládnutí všech potřebných řemesel a velké podpory vlastní invence. Vidíme skvělé studentské kraťasy, fotoprojekty, podcastové i televizní studio, moderně vybavené počítačové pracovny. Pedagogická fakulta má nejrozsáhlejší výzkumné aktivity v Polsku, specifická pozornost je zde věnována montessori pedagogice. Moderní výzkum neurologických vzruchů v procesu učení a při poruchách pozornosti je zde realizován řadu let ve spolupráci s mnoha základními a středními školami a nese konkrétní badatelské výsledky promítané okamžitě do praxe poradenských středisek a speciální pedagogiky. Areály univerzitních budov připomínají nejvíc náš olomoucký komplex v Holici. Jde o moderní, nově koncipované fakulty s progresivní tendencí k transferu vědy a technologií – v tomto směru mají také velký zájem s Olomoucí spolupracovat. O možnostech spolupráce a především výměny know-how diskutují také zástupci našeho Vydavatelství UP a Wydawnictwa UMCS. Nacházejí vzájemné paralely, průniky, ale také inspiraci.

Lublinské paralely

Teprve třetí den, ráno před odjezdem zpět do Olomouce, je čas se po intenzivním programu trochu nadechnout a rozhlédnout. Za okny hotelového pokoje vychází slunce a zalévá panorama Lublinu, pulzujícího města se čtyřmi univerzitami. Je veliké jako Brno, ryze studentské, fungující jako kulturní centrum svého regionu. V ulicích je všudypřítomná hluboká a bohatá židovská historie, která během druhé světové války bohužel vyhasla v nedalekém koncentračním táboře Majdanek, avšak pro současný studentský živel v Lublinu se stala esenciální a nesmrtelnou. Židé v Lublinu založili ve třicátých letech 20. století významnou ješivu, svého času jednu z největších židovských vzdělávacích institucí na světě. A právě její budova posloužila po válce jako rodiště nově vzniklé a dnes již osmdesátileté Univerzity Marie Curie-Skłodowské. UMCS dnes metamorfovala do spletitého univerzitního a moderního vědeckého organismu, který nám je svou filozofií v mnoha ohledech blízký a nabízí možnosti úzké kooperace. Těším se na to, až budu sledovat, v čem všem najdou naše univerzity styčné body a společnou řeč. Vzájemných témat si dovedu představit hned několik.

Andrea Hanáčková

prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)