Seznam edičních referentů fakult

  • LF – Marta Zahradová
  • FF – Mgr. Agnes Hausknotzová
  • PřF – Mgr. Miriam Delongová
  • PdF – Mgr. Emilie Petříková
  • FTK – Mgr. František Chmelík, Ph.D.
  • CMTF – Svatava Müllerová
  • PF – doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M, Ph.D. 
  • FZV – Mgr. Lenka Doleželová