Google Books a Google Play

Vydavatelství Univerzity Palackého nabízí prezentaci jím vydaných publikací prostřednictvím Google Books a distribuci e-knih pomocí Google Play. Podrobnější informace naleznete níže, v případě dotazů kontaktujte Otakara Loutockého.

Google Books

  • Vyhledávací nástroj, "inzerce". VUP zde zveřejňuje základní informace o knize a je možné také zobrazit vlastní text (20–100 %).
  • Na základě objednávky ze strany fakult je zde možno prezentovat i dříve vydané publikace.
  • E-knihy distribuované přes Google Play sem budou umisťovány automaticky, a to buď v plném rozsahu (pokud budou na Google Play prodávány za 0 Kč), nebo pouze 20% náhled a metadata (v případě prodeje na Google Play za nenulovou částku).
  • Základní sazba za zveřejnění: 200 Kč v případě, že se jedná o starší publikaci, která bude zveřejněna pouze na Google Books. Základní sazba může být navýšena v případě dohledávání dat, vyjednávání s autorem, který nemá zaměstnanecký poměr na VUP apod.

Google Play

  • Distribuční kanál pro e-knihy.
  • Knihy se zde dají prodávat i za cenu 0 Kč.
  • Základní sazba za zveřejnění: 800 Kč, přičemž v ceně je zahrnuto i zveřejnění na Google Books. Za druhý a další distribuční kanál je příplatek 200 Kč (tzn. např. Google + Flexibooks = 1000 Kč). Jinak platí, že v náročnějších případech (viz základní sazba u Google Books) bude zákazníkovi účtován adekvátní příplatek (dle dohody).

Metadata nad rámec běžné zakázky (platné pro obě varianty)