Nové knihy vydané ve Vydavatelství UP – červen 2019

Pondělí 8. červenec 2019, 13:19

Knihou měsíce června je monografie Terapie tmou: katamnestická studie Martina Kupky, Marka Malůše a Miroslava Charváta. Kniha shrnuje výsledky kvalitativní analýzy katamnestického materiálu jednotlivých probandů, kteří vyzkoušeli terapii tmou (omezená zevní stimulací ve variantě blížící se Chamber REST). Hlavním výzkumným záměrem je posouzení, zda účastníci této studie vnímají, že díky technice omezené zevní stimulace změnili něco podstatného ve svém životě, a následně o jaké změny šlo. V tomto kontextu zkoumá efekt techniky omezené zevní stimulace tak, jak ho vnímají respondenti. Důležitá je rovněž dynamika této zkušenosti, která vytváří prostor pro změnu, což znamená soustředit se na proces. Dalším cílem bylo hledat paralely mezi etablovanými terapeutickými přístupy a technikou omezené zevní stimulace. Kniha je k dostání u nás na prodejně a na našem e-shopu.

Milovníky filmu zaujme monografie Petra Bilíka a Jana Černíka Filmař Jaromír Kallista o předním českém filmovém producentovi Jaromíru Kallistovi, jehož jméno je spojeno především s celovečerní tvorbou Jana Švankmajera, nebo Lexikon kinematografie čínského světa Kamily Hladíkové.

Do nedávné historie nás zavede Pieter J. Goedhart v knize Spolu „alejí Evropy“100 let nizozemsko-česko-slovenských vztahů, kde mapuje stopy, které Češi a Slováci v průběhu staletí zanechali v Nizozemsku.

Kniha Pavla Marka Biskup Gorazd (Pavlík) usiluje o kritický výklad životního díla biskupa české pravoslavné církve Matěje Pavlíka, jedné z nejvýznamnějších postav duchovenstva usilujícího v českých zemích na počátku 20. století o provedení církevních reforem.

Příznivce vážné hudby zaujme první svazek připravované edice korespondence Bohuslava Martinů Drazí I. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce do roku 1931. / Dear all I. Bohuslav Martinůs letters to his family in Polička until 1931, který připravili Jaromír Synek a Gabriela Všetičková.

Ve sborníku Spisovná čeština a jazyková kultura 2018 (Ondřej Bláha, ed.) ze stejnojmenné konference, která se konala v říjnu 2018 v Olomouci, autoři ve svých příspěvcích analyzují rychlý vývoj češtiny v jednotlivých funkčních oblastech jazyka v posledním čtvrtstoletí.

Monografie Jiřiny Matouškové Podoby palimpsestového psaní v díle Jeana Anouilhe se zabývá problematikou intertextuality v dramatickém díle francouzského spisovatele Jeana Anouilhe.

Publikace Milana Sovy Scénáře akutní medicíny pro simulátor SimMan 3G obsahuje soubor 25 klinických scénářů pro pokročilý pacientský simulátor SimMan 3G a může sloužit nejen jako studijní opora pro studenty jednotlivých kurzů, ale čtenáři zde najdou i praktický popis systému výuky a technického zázemí.

Pavel Klapka se v monografii Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace zabývá jedním ze základních geografických konceptů, regionem, a to primárně z pohledu kvantitativní geografie.

Publikace Michala Růžičky Učitel a asistent ve společném vzdělávání (neprodejné) reaguje na výsledky kvantitativního výzkumu zkoumajícího postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání (Michalík, Baslerová, Růžička et al., 2018). Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, analyzovat a následně deskribovat stávající stav povědomí pedagogických pracovníků České republiky ve vztahu ke vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, především jejich postoje, informovanost, potřeby, názory a hodnocení směrem k aktuální realitě dané platností novely školského zákona č. 82/2015 Sb., a to od data jeho účinnosti, tj. září 2016, kdy se změnily podmínky vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)