Nové knihy

červen 2019

Filozofická fakulta

 • Bilík, Petr, Černík, Jan Filmař Jaromír Kallista, monografie, ISBN 978-80-244-5481-8, 208 str., 1. vyd., prodejná
 • Bláha, Ondřej (ed.): Spisovná čeština a jazyková kultura 2018, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5465-8, 390 str., 1. vyd., prodejná
 • Gilk, Erik: Dějiny moderní české literatury I, skriptum, ISBN 978-80-244-5474-0, 64 str., 1. vyd., prodejná
 • Goedhart, Pieter J., a kol.: Spolu „alejí Evropy“ – 100 let nizozemsko-česko-slovenských vztahů, monografie, ISBN 978-80-244-5505-1, 170 str., 1. vyd., prodejná
 • Hladíková, Kamila: Lexikon kinematografie čínského světa, monografie, ISBN 978-80-244-5458-0, 292 str., 1. vyd., prodejná
 • Klimentová, Eva: Osoby se zdravotním postižením v sociologickém výzkumu, studijní opora, ISBN 978-80-244-5434-4, e-kniha (ipdf), 106 str., 1. vyd., prodejná
 • Kupka, Martin: Terapie tmou: Katamnestická studie, monografie, ISBN 978-80-244-5467-2, 424 str., 1. vyd., prodejná
 • Marek, Pavel: Biskup Gorazd (Pavlík), monografie, ISBN 978-80-244-5413-9, 700 str., 1. vyd., prodejná
 • Matoušková, Jiřina: Podoby palimpsestového psaní v díle Jeana Anouilhe, monografie, ISBN 978-80-244-5493-1, 294 str., 1. vyd., prodejná
 • Svobodová, Jindřiška: Stylistika a teorie textu, skriptum, ISBN 978-80-244-5472-6, 116 str., 1. vyd., prodejná
 • Šopák, Pavel (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 3/2018 - Historia Artium, periodikum, ISSN 1805-3742, 146 str., 1. vyd., prodejná
 • Uher, David (ed.): Dálný východ, roč. VIII, č. 1 (2018), periodikum, ISSN 1805-1049, 172 str., 1. vyd., prodejná
 • Veselovská, Ludmila: Form and Functions in English Grammar, monografie, ISBN 978-80-244-5490-0, e-kniha (ipdf), 366 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2019 49/2, periodikum, ISSN 2336-4912, 56 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Kajaba, Václav (ed.): XXXIII. Olomoucké hematologické dny. Sborník abstrakt, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5520-4, 78 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kolářová, Hana (ed.): Sborník abstraktů 52. konference studentských vědeckých prací, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5518-1, 118 str., 1. vyd., neprodejná
 • Sova, Milan: Scénáře akutní medicíny pro simulátor SimMan 3G, skriptum, ISBN 978-80-244-5513-6, 170 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogocká fakulta

 • Dostál, Jiří (ed.): Trendy ve vzdělávání: Inovace školství - učitel jako aktér změny, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5512-9, e-kniha (ipdf), 72 str., 1. vyd., prodejná
 • Růžička, Michal: Učitel a asistent ve společném vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-5499-3, 102 str., 1. vyd., neprodejná
 • Synek, Jaromír: Drazí I. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce do roku 1931 / Dear all I. Bohuslav Martinůs letters to his family in Polička until 1931, monografie, ISBN 978-80-244-5439-9, e-kniha (ipdf), 542 str., 1. vyd., prodejná
 • Synek, Jaromír, Všetičková Gabriela: Drazí I. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce do roku 1931 / Dear all I. Bohuslav Martinůs letters to his family in Polička until 1931, monografie, ISBN 978-80-244-5438-2, 542 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Klapka, Pavel: Regiony a regionální taxonomie: koncepty, přístupy, aplikace, monografie, ISBN 978-80-244-5448-1, 460 str., 1. vyd., prodejná
 • Pour, Tomáš: Letecké termální snímkování ve výzkumu městského klimatu. Autoreferát disertační práce / Airbone thermal remote sensing in urban climate research, Ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5523-5, 44 str., 1. vyd., neprodejná

Rektorát UP

 • Sojková, Andrea: Výroční zpráva o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2018, výr. zpráva, ročenka, ISBN 978-80-244-5498-6, 248 str., 1. vyd., neprodejná

květen 2019

Filozofická fakulta

 • Arkhanhelska, Alla, Cholodová, Uljana: Ukrajinský jazyk pro české studenty: pokročilá úroveň, studijní opora, ISBN 978-80-244-5435-1, 260 str., 1. vyd., prodejná
 • Blüml, Jan (ed.): AUPO Philosophica – Aesthetica 52. Musicologica Olomucensia 28, periodikum, ISSN 1212-1193, 182 str., 1. vyd., prodejná
 • Dobrotová, Ivana (ed.): Polonistické studie, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5433-7, 232 str., 1. vyd., prodejná
 • Uher, David (ed.) : Dálný východ, roč. VII, č. 2 (2017), periodikum, ISSN 1805-1049, 120 str., 1. vyd., prodejná
 • Vaculčíková Sedláčková, Zuzana, Procházka Roman: Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí, monografie, ISBN 978-80-244-5487-0, 106 str., 1. vyd., prodejná
 • Veselovská, Ludmila: Form and Functions in English Grammar, monografie, ISBN 978-80-244-5486-3, 366 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Dostál, Jiří (ed.): Trendy ve vzdělávání: Inovace školství – učitel jako aktér změny, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5511-2, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Provázková Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 1/2018, periodikum, ISSN 1805-7152, 84 str., 1. vyd., neprodejná
 • Provázková Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 2/2018, periodikum, ISSN 1805-7152, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People, sv. 1, č. 14, periodikum, ISSN 1805-4978, 82 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vyhnálková, Pavla, Plischke Jitka (Eds.): Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIII. Začínající učitel v měnící se společnosti, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5476-4, 100 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Kolejka, Jaromír, a kol.: Postindustriální krajiny Česka M.A.P.S. Num. 13 (brožura), ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5440-5, 40 str., 1. vyd., prodejná
 • Kolejka, Jaromír, a kol.: Postindustriální krajiny Česka M.A.P.S. Num. 13 (mapa), ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5441-2, 1 str., 1. vyd., prodejná
 • Kvita, Jiří (ed.): 13. studentská konference mladých přírodovědců. Sborník abstraktů, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5515-0, 28 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kvita, Jiří (ed.): 13. studentská konference mladých přírodovědců. Sborník abstraktů, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5516-7, e-knihy (ipdf), 24 str., 1. vyd., prodejná
 • Samec, Pavel: Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během environmentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese, ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5514-3, 56 str., 1. vyd., neprodejná
 • Švrček, Jaroslav: Úvod do kombinatoriky, ostatní, ISBN 978-80-244-5502-0, 84 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Rechcígl, Miloslav, ml.: Tam za tím mořem piva aneb Naše Amerika, jak ji málokdo zná. Příspěvek k historii české a slovenské emigrace do Ameriky, ostatní, ISBN 978-80-244-5517-4, e-kniha (ipdf), 418 str., 1. vyd., prodejná

duben 2019

Filozofická fakulta

 • Bednaříková, Božena, a kol.: Slovotvorný potenciál slov z redukované verze Swadeshova seznamu (CD), monografie, ISBN 978-80-244-5470-2 CD str., 1. vyd., Prodejná
 • Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě. Díl 3. Dodatky, monografie, ISBN 978-80-244-5406-1 120 str., 1. vyd., Prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Bělka, Jan: Soubor pohybových her, skriptum, ISBN 978-80-244-5447-4 222 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2019 49/1, periodikum, ISSN 2336-4912 48 str., 1. vyd., Prodejná

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 163/1 2019, periodikum, ISSN 1213-8118 102 str., 1. vyd., Prodejná

Pedagogická fakulta

 • Částková, Pavlína: Rozvoj sebehodnocení žáka v technické výchově na primární škole, monografie, ISBN 978-80-244-5395-8 168 str., 1. vyd., Prodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium IV/2018, periodikum, ISSN 1213-7758 108 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Michalík, Jan: Kvalita života osob pečujících a osob se zdravotním postižením. Výzkumná šetření 2018, Ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5471-9 146 str., 1. vyd., Neprodejná
 • Růžičková, Veronika, a kol.: Speciální pedagog jako profese, Ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5468-9 132 str., 1. vyd., Prodejná
 • Serafín, Čestmír: Illustrative electrical engineering in the primary school curriculum, monografie, ISBN 978-80-244-5456-6 218 str., 1. vyd., Prodejná
 • Serafín, Čestmír: Illustrative electrical engineering in the primary school curriculum, monografie, ISBN 978-80-244-5494-8 e-knika (ipdf) 218 str., 1. vyd., Prodejná
 • Vitásková, Kateřina, a kol.: Komunikační, jazykové a orofaciální procesy v logopedii, monografie, ISBN 978-80-244-5466-5 160 str., 1. vyd., Prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Nováček, Pavel (ed.): Development, Environment and Foresight 2017 Vol. 3, No. 2, periodikum, ISSN 2336-6613 58 str., 1. vyd., Neprodejná

ostatní

 • Ludíková, Barbora, Volejníková Jana, Pospíšilová Dagmar: Trombocytopenie v dětském věku, monografie, ISBN 978-80-244-5477-1 104 str., 1. vyd., Prodejná

březen 2019

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Pospíšil, Jiří: Katalog volnočasových aktivit, monografie, ISBN 978-80-244-5399-6, 192 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Bubík, Tomáš (ed.): e-Rhizome 2019 1/1, periodikum, ISSN 2571-242X, e-kniha (ipdf), 111 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dolejš, Martin, Zemanová, Vanda, Vavrysová, Lucie: Kdo a co řídí české adolescenty?, monografie, ISBN 978-80-244-5425-2, 142 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dolejš, Martin, Zemanová, Vanda, Vavrysová, Lucie: Kdo a co řídí české adolescenty?, monografie, ISBN 978-80-244-5429-0, e-kniha (ipdf), 142 str., 1. vyd., prodejná
 • Elbel, Martin (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 2/2018 - Historica, periodikum, ISSN 1805-3742, 88 str., 1. vyd., prodejná
 • Engelbrecht, Wilken, Engelbrechtová, Jana, Hamers, Bas: Hendrik Conscience. Muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu, monografie, ISBN 978-80-244-5443-6, 260 str., 1. vyd., prodejná
 • Faltýnek, Dan, Matlach, Vladimír: Gramatiky DNA: Báze nejsou písmena, monografie, ISBN 978-80-244-4341-6, 124 str., 1. vyd., neprodejná
 • Martinková, Michaela, Janebová, Markéta, Macháček, Jaroslav, Pauková, Irena: Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek II (1961–1977), Ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5431-3, 224 str., 1. vyd., prodejná
 • Pechová, Olga, Dostál, Daniel: Narcismus jako rys osobnosti, monografie, ISBN 978-80-244-5374-3, 128 str., 1. vyd., prodejná
 • Řezníčková, Zuzana: Pátrání po neviditelném vrahovi. Podoby české rozhlasové detektivky, monografie, ISBN 978-80-244-5445-0, 196 str., 1. vyd., prodejná
 • Suchá, Jaroslava: Hraní digitálních her českými adolescenty, monografie, ISBN 978-80-244-5428-3, e-kniha (ipdf), 180 str., 1. vyd., prodejná
 • Suchá, Jaroslava, Dolejš, Martin, Popová, Helena, a kol.: Hraní digitálních her českými adolescenty, monografie, ISBN 978-80-244-5424-5, 180 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svobodová, Jindřiška: Pragmalingvistické a sociopragmatické pohledy na vybrané komunikáty (nejenom) mediálního diskurzu, monografie, ISBN 978-80-244-5457-3, e-kniha (ipdf), 126 str., 1. vyd., prodejná
 • Svobodová, Jindřiška, Bačuvčíková, Petra, Dobrotová, Ivana, Válková, Silvie: Pragmalingvistické a sociopragmatické pohledy na vybrané komunikáty (nejenom) mediálního diskurzu, monografie, ISBN 978-80-244-5455-9, 126 str., 1. vyd., prodejná
 • Šupplerová, Markéta (ed.): Netradiční studenti v terciárním vzdělávání, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5485-6, e-kniha (ipdf), 80 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vavrysová, Lucie: Rizikové aktivity, depresivita a vybrané, monografie, ISBN 978-80-244-5427-6, e-kniha (ipdf), 188 str., 1. vyd., prodejná
 • Vavrysová, Lucie: Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů, monografie, ISBN 978-80-244-5426-9, 188 str., 1. vyd., neprodejná
 • Změlík, Richard: Konceptualizace barev v narativní fikci, monografie, ISBN 978-80-244-5479-5, 320 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Pelclová, Jana (ed.): Tělesná kultura - 41/1, 2018, periodikum, ISSN 1211-6521, 48 str., 1. vyd., prodejná
 • Rubín, Lukáš, a kol.: Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí, monografie, ISBN 978-80-244-5452-8, e-kniha (ipdf), 158 str., 1. vyd., prodejná
 • Wittmannová, Julie (ed.): APA v teorii a praxi 2018 - 9/1, periodikum, ISSN 1804-4204, 84 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kopecký, Miroslav, et al.: Manual of Physical Anthropology, učebnice, ISBN 978-80-244-5359-0, 230 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotnických věd

 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium IV/2018, periodikum, ISSN 1213-7499, e-kniha (ipdf), 108 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Chrastina, Jan: Případová studie – metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu / Case Study – a Method of Qualitative Research Strategy and Research Design, monografie, ISBN 978-80-244-5373-6, 288 str., 1. vyd., prodejná
 • Stoffová, Veronika, Havelka, Martin: Práca s robotickými stavebnicami na 2. stupni ZŠ, Ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5383-5, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vavrdová, Alena, Sine van Marioon, Anne, Provázková Stolinská, Dominika: Promotion of cooperation and sharing of experience in early childhood education, monografie, ISBN 978-80-244-5415-3, 234 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vyhnálková, Pavla: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XIII. Začínající učitel v měnící se společnosti, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5475-7, e-kniha (ipdf), 100 str., 1. vyd., prodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 18 No. 2/2018, periodikum, ISSN 1213-8770, 254 str., 1. vyd., neprodejná
 • Podrazil, Petr (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XIII, No. 3, periodikum, ISSN 1801-0288, 172 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Švrček, Jaroslav: Mathematical Duel ´19, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5492-4, 36 str., 1. vyd., neprodejná

Rektorát UP

 • Rechcígl, Miloslav, ml.: Tam za tím mořem piva aneb Naše Amerika, jak ji málokdo zná. Příspěvek k historii české a slovenské emigrace do Ameriky, ostatní, ISBN 978-80-244-5180-0, 418 str., 1. vyd., prodejná

Ostatní

 • Demel, Miroslav: Strohé příběhy, ostatní, ISBN 978-80-244-5461-0, 156 str., 1. vyd., neprodejná
 • Metruk, Rastislav: A Concise Introduction to General American Pronunciation. Suprasegmental Features, učebnice, ISBN 978-80-244-5478-8, 106 str., 1. vyd., prodejná

únor 2019

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Franc, Jaroslav: Nemohu říct, že jsem šťastný, ale nyní cítím pokoj. Matouš Chudý: kapitola z arabské teologie koptského křesťanství, monografie, ISBN 978-80-244-5409-2, 198 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Arbeit, Marcel (ed.): Moravian Journal of Literature and Film, roč. 7, č. 1-2, periodikum, ISSN 1803-7720, 142 str., 1. vyd., prodejná
 • Gutiérrez Rubio, Enrique (ed.): Romanica Olomucensia 30/2 (2018), periodikum, ISSN 1803-4136, 190 str., 1. vyd., prodejná
 • Maierova, Eva (ed.): PhD existence 9. "Mysl a tělo". Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Bulletin abstraktů, Umělecké centrum Konvikt 21.–22. 1. 2019, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5449-8, 82 str., 1. vyd., neprodejná
 • Martinásková, Sylva: Modernizace Japonska zachycená v tradiční poezii tanka a haiku, monografie, ISBN 978-80-244-5437-5, 138 str., 1. vyd., prodejná
 • Pálušová, Martina: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů 7.-8. 9. 2017, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5361-3, 410 str., 1. vyd., neprodejná
 • Stůjová, Pavlína, a kol.: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?), sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5393-4, 384 (CD) str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Rubín, Lukáš, a kol.: Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí, monografie, ISBN 978-80-244-5451-1, 156 str., 1. vyd., prodejná
 • Schwartzhoffová, Eva: Ekonomika a legislativa ziskových a neziskových subjektů, skriptum, ISBN 978-80-244-5417-7, 98 str., 1. vyd., prodejná
 • Schwartzhoffová, Eva: Ekonomika a legislativa ziskových a neziskových subjektů, skriptum, ISBN 978-80-244-5418-4, e-kniha (ipdf) 98 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Kolářová, Hana; Dvořáčková, Svatava; Chalupová Karlovská, Vlastimila: Modelové otázky pro přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie, skriptum, ISBN 978-80-244-5454-2, 36 str., 2. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Částková, Pavlína (ed.): Journal of Technology and Information Education 2/2018 Vol. 10, Issue 2, periodikum, ISSN 1803-537X, 122 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hrdinová, Eva Maria: Překlad termínu v mezikulturních relacích (na příkladu překladu Chrysostomovy liturgie), monografie, ISBN 978-80-244-5396-5, 212 str., 1. vyd., prodejná
 • Hutyrová, Miluše: Perspektivy společného vzdělávání, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5430-6, e-kniha (ipdf) 128 str., 1. vyd., prodejná
 • Valenta, Milan; Maštalíř, Jaromír; Ludíková, Libuše; Finková, Dita: Dynamika dílčích funkcí u předškoláků a žáků mladšího školního věku, monografie, ISBN 978-80-244-5400-9, 92 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Podrazil, Petr (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XIII, No. 1, periodikum, ISSN 1801-0288 230 str., 1. vyd., neprodejná

leden 2019

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Černík, Jan (ed.): Studia theologica roč. 20, č. 4, periodikum, ISSN 1212-8570,  246 str., 1. vyd., Prodejná

Filozofická fakulta

 • Gigalová, Veronika: Manažerská imaginace. Rozhodování manažerů, racionalita, intuice a metafory, monografie, ISBN 978-80-244-5407-8, 112 str., 1. vyd., Prodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 55-2018 Sborník prací historických XLV, periodikum, ISSN 1803-9561,  364 str., 1. vyd., prodejná
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Rossica Olomucensia LVII Num. 2, periodikum, ISSN 0139-9268,  90 str., 1. vyd., prodejná
 • Stůjová, Pavlína, a kol.: Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky (?), sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5394-1,  384 str., 1. vyd., neprodejná
 • Veselý, Luboš: Gramatické studie 2, monografie, ISBN 978-80-244-4347-8,  108 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2018 48/3, periodikum, ISSN 2336-4912,  48 str., 1. vyd., Prodejná
 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2018 48/4, periodikum, ISSN 2336-4912,  44 str., 1. vyd., Prodejná
 • Neuls, Filip; Viktorjeník, Dušan; Dub, Jiří; Kunicki, Marcin; Svozil, Zbyněk: Plavání (teorie, didaktika, trénink), skriptum, ISBN 978-80-244-5419-1,  116 str., 2. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotnických věd

 • Filipčíková, Radka (ed.): Sborník abstraktů konference SVOČ a DSP u příležitosti 10. výročí založení FZV, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5453-5,  e-kniha (ipdf), 32 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Basler, Jaromír; Mrázek, Michal: Počítačové hry a jejich místo v životě člověka, monografie, ISBN 978-80-244-5404-7,  320 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šobáňová, Petra, a kol.: Net art, monografie, ISBN 978-80-244-4627-1,  270 str., 1. vyd., neprodejná
 • Valenta, Milan, a kol.: Dynamika dílčích funkcí u předškoláků a žáků mladšího školního věku, monografie, ISBN 978-80-244-5402-3,  e-kniha (ipdf), 92 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Kuras, Tomáš: XII. lepidopterologické, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5459-7, 36 str., 1. vyd., neprodejná
 • Žwaková, Eva: Rozcestník III – Vybrané přednášky ze semináře Aktuální výzvy III – Chudoba a Letní školy, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5416-0,  68 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Danielová, Mária: Mysl ruky. Proměny textilního média v kontextu médií umění 20. století, monografie, ISBN 978-80-244-5186-2,  424 str., 1. vyd., prodejná
 • Härtling, Peter: Hráč s myšlenkami, ostatní, ISBN 978-80-244-5298-2,  198 str., 1. vyd., Prodejná
 • Režný, Pavel: Elementární hudební teorie, skriptum, ISBN 978-80-244-5421-4,  82 str., 3. vyd., prodejná
 • Režný, Pavel: Elementární hudební teorie I, skriptum, ISBN 978-80-244-5422-1,  58 str., 2. vyd., prodejná
 • Režný, Pavel: Elementární hudební teorie II, skriptum, ISBN 978-80-244-5423-8,  34 str., 2. vyd., prodejná
 • Simonsohnová, Trude: Ještě štěstí. Vzpomínky, ostatní, ISBN 978-80-244-5297-5,  126 str., 1. vyd., Prodejná

prosinec 2018

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Potměšilová, Petra, Öbrink Hobzová, Milena (eds.): Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti, sborník, ISBN 978-80-244-5408-5, e-kniha (ipdf), 210 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Bláha, Ondřej, Svobodová, Jindřiška, a kol.: Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku, monografie, ISBN 978-80-244-5281-4, 230 str., 1. vyd., prodejná
 • Matula, Jozef (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 1/2018 - Philosophica, periodikum, ISSN 1805-3742, 98 str., 1. vyd., prodejná
 • Stěpanova, Ludmila, Dobrova, Mariia, (ed.): Výzkum ruské a slovanské frazeologie v diachronii a synchronii, monografie, ISBN 978-80-244-5342-2, 204 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Ivanová Kateřina, a kol.: Sociální lékařství, skriptum, ISBN 978-80-244-5326-2, 138 str., 1. vyd., prodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 162/4 2018, periodikum, ISSN 1213-8118, 98 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Andrysová, Pavla: Kompetenční modely učitelského vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-5391-0, 172 str., 1. vyd., neprodejná
 • Basler, Jaromír, Mrázek, Michal: Počítačové hry a jejich místo v životě člověka, monografie, ISBN 978-80-244-5405-4, e-kniha (ipdf), 320 str., 1. vyd., prodejná
 • Částková, Pavlína (ed.): Journal of Technology and Information Education 1/2018 Vol. 10, Issue 1, periodikum, ISSN 1803-537X, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium III/2018, periodikum, ISSN 1213-7758, 116 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium III/2018, periodikum, ISSN 1213-7499, e-kniha (ipdf), 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šobáňová, Petra, Šimková, Hana (eds.): Výroční zpráva Pedagogické fakulty UP za 2017, ostatní, ISBN 978-80-244-5385-9, e-kniha (ipdf), 28 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Fačevicová, Kamila, Hron, Karel, Kunderová, Pavla: Markovovy řetězce a jejich aplikace, skriptum, ISBN 978-80-244-5432-0, e-kniha (ipdf), 168 str., 2. vyd., prodejná
 • Navrátilová, Božena, Švécarová, Michaela, Ondřej, Vladan: Metodika in vitro polyploidizace pomocí oryzalinu u rostlin chmele (Humulus lupulus L.), ostaní odb. publikace, ISBN 978-80-244-5389-7, 24 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Fiala, Jiří, Holásková, Kamila, Veličková, Helena: Sigmund Freud v Olomouci roku 1886, monografie, ISBN 978-80-244-5414-6, 68 str., 1. vyd., prodejná
 • Jansová, Iveta: Mediální Mini Teorie, ostatní, ISBN 978-80-244-5372-9, 114 str., 1. vyd., prodejná

listopad 2018

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 20, č. 3, periodikum, ISSN 1212-8570, 242 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Blüml, Jan (ed.): AUPO Philosophica – Aesthetica 51. Musicologica Olomucensia 27, periodikum, ISBN 1212-1193, 256 str., 1. vyd., prodejná
 • Gutiérrez Rubio, Enrique (ed.): Romanica Olomucensia 30/1 (2018), periodikum, ISBN 1803-4136, 180 str., 1. vyd., prodejná
 • Hradilová, Darina (ed.): Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích, monografie, ISBN 978-80-244-5381-1, 116 str., 1. vyd., prodejná
 • Nagy, Marek: Hranice významu. Proměny československé a české lexikální sémantiky, monografie, ISBN 978-80-244-4346-1, 200 str., 1. vyd., neprodejná 
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Rossica Olomucensia LVII Num. 1, periodikum, ISSN 0139-9268, 98 str., 1. vyd., prodejná
 • Procházka, Roman: Terapie zaměřená na maladaptivní schémata: Teorie a praxe, monografie, ISBN 978-80-244-5386-6, 154 str., 1. vyd., prodejná
 • Stěpanova, Ludmila, Dobrova, Mariia: Slovník ruských neologismů, slovník, ISBN 978-80-244-5362-0, 472 str., 1. vyd., prodejná
 • Visi, Tamás, a kol.: Polemics, Biology, and Gender: New Perspectives on Medieval Jewish Philosophy, monografie, ISBN 978-80-244-5302-6, 120 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Čížková, Kateřina: Základy histochemických metod, skriptum, ISBN 978-80-244-5367-5, e-kniha (ePub), 50 str., 1. vyd., prodejná
 • Dobiáš, Martin (ed.): Gnosis Medica 2017, 4/1-2, periodikum, ISBN 1805-8434, 52 str., 1. vyd., neprodejná
 • Matalová, Petra: Osteoporóza – Pro studium i praxi, skriptum, ISBN 978-80-244-5379-8, 62 str., 1. vyd., prodejná
 • Procházka, Martin (ed.), Vodička, Radek, Vrtěl, Radek, a kol.: Základy lékařské genetiky pro studující všeobecného lékařství, skriptum, ISBN 978-80-244-5368-2, 272 str., 1. vyd., prodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 162/3 2018, periodikum, ISSN 1213-8118, 98 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Bártek, Květoslav, Dofková, Radka, a kol.: Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje, monografie, ISBN 978-80-244-5401-6, e-kniha (ipdf), 338 str., 1. vyd., prodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People, sv. 2, č. 13, periodikum, ISSN 1805-4978, 110 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šobáňová, Petra (ed.): Výroční zpráva PdF UP za rok 2017, ostatní, ISBN 978-80-244-5384-2, 28 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Bebčáková, Iveta, Kouřilová, Pavla: Co bylo na písemce? Sbírka příkladů ke kurzu Matematika 2, skriptum, ISBN 978-80-244-5420-7, e-kniha (ipdf), 117 str., 1. vyd., prodejná
 • Bohanesová, Eva: Finanční gramotnost, skriptum, ISBN 978-80-244-5397-2, e-kniha (ipdf), 146 str., 1. vyd., prodejná
 • Hátle, Jiří (ed.): Matematický klokan 2018, výr. zpráva, ročenka, ISSN 2533-3305; ISBN 978-80-244-5411-5, 64 str., 1. vyd., neprodejné
 • Hátle, Jiří (ed.): Přírodovědný klokan 2017/2018, výr. zpráva, ročenka, ISBN 978-80-244-5410-8, 24 str., 1. vyd., neprodejné
 • Hron, Karel, Kunderová, Pavla, Vencálek, Ondřej: Základy počtu pravděpodobnosti a metod matematické statistiky, skriptum, ISBN 978-80-244-5398-9, 346 str., 3. vyd., prodejná
 • Navrátilová, Božena: Metodika in vitro polyploidizace pomocí oryzalinu u rostlin chmele (Humulus lupulus L.), Ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5390-3, e-kniha (ipdf), 24 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zajíčková, Lenka: Geoinformační přístup správy prostorových dat o veřejné hromadné dopravě na úrovni kraje, monografie, ISBN 978-80-244-5364-4, 160 str., 1. vyd., prodejná

Ostatní

 • Dolejšová, Jitka, a kol.: Myšlenky skryté oponou – příběhy, které se skutečně staly, ostatní, ISBN 978-80-244-5360-6, 128 str., 1. vyd., neprodejné

říjen 2018

Filozofická fakulta

 • Bžoch, Adam: Stručné dějiny nizozemské literatury, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-5358-3, 194 str., 1. vyd., prodejná
 • Černý, Jiří, a kol.: Španělsko-český slovník amerikanismů A–D, slovník, ISBN 978-80-244-5243-2, 1184 str., 1. vyd., neprodejná
 • Černý, Jiří, a kol.: Španělsko-český slovník amerikanismů E–O, slovník, ISBN 978-80-244-5369-9, 1176 str., 1. vyd., neprodejná
 • Černý, Jiří, a kol.: Španělsko-český slovník amerikanismů P–Z, slovník, ISBN 978-80-244-5370-5, 1184 str., 1. vyd., neprodejná
 • Slavíčková, Pavla: Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5392-7, e-kniha (ipdf), 512 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svobodová, Jindřiška, Hamrusová, Šárka, Hinková, Barbora: Kritické čtení mediálních textů, monografie, ISBN 978-80-244-5315-6, 192 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Ješina, Ondřej, Vyhlídal, Tomáš, Syslová, Vlasta: Metodika pro pořádání zotavovacích akcí v dětské onkologii, skriptum, ISBN 978-80-244-5098-8, e-kniha (ipdf), 48 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta zdravotnických věd

 • Procházka, Martin: Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence, učebnice, ISBN 978-80-244-5322-4, 258 str., 2. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 162/2 2018, periodikum, ISSN 1213-8118, 96 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Bártek, Květoslav: Základy MS Excel 2016, studijní opora, ISBN 978-80-244-5349-1, e-kniha (ipdf), 62 str., 1. vyd., prodejná
 • Bártek, Květoslav: Základy MS PowerPoint 2016, studijní opora, ISBN 978-80-244-5348-4, e-kniha (ipdf), 64 str., 1. vyd., prodejná
 • Bártek, Květoslav: Základy MS Word 2016, studijní opora, ISBN 978-80-244-5347-7, e-kniha (ipdf), 67 str., 1. vyd., prodejná
 • Klement, Milan: E-learning a možnosti jeho aplikace prostřednictvím aktivizace studujících, studijní opora, ISBN 978-80-244-5354-5, e-kniha (ipdf), 65 str., 1. vyd., prodejná
 • Klement, Milan: Teorie, východiska, principy a rozvoj distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu, studijní opora, ISBN 978-80-244-5353-8, e-kniha (ipdf), 70 str., 1. vyd., prodejná
 • Lavrinčík, Jan: Obsluha a využití interaktivní tabule ve výuce, studijní opora, ISBN 978-80-244-5352-1, e-kniha (ipdf), 61 str., 1. vyd., prodejná
 • Lavrinčík, Jan: Tvorba a zpracování výukových videí, studijní opora, ISBN 978-80-244-5350-7, e-kniha (ipdf), 67 str., 1. vyd., prodejná
 • Lavrinčík, Jan: Tvorba výukových materiálů pro interaktivní tabule, studijní opora, ISBN 978-80-244-5351-4, e-kniha (ipdf), 55 str., 1. vyd., prodejná
 • Štencl, Jiří: Tvorba elektronických studijních opor v aplikaci MiniAware, studijní opora, ISBN 978-80-244-5357-6, e-kniha (ipdf), 71 str., 1. vyd., prodejná
 • Weberová, Ivana: Konfigurace dotykového zařízení, studijní opora, ISBN 978-80-244-5356-9, e-kniha (ipdf), 134 str., 1. vyd., prodejná
 • Weberová, Ivana: Základy využití dotykového zařízení ve výuce, studijní opora, ISBN 978-80-244-5355-2, e-kniha (ipdf), 67 str., 1. vyd., prodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 18 No. 1/2018, periodikum, ISSN 1213-8770, 252 str., 1. vyd., neprodejná
 • Podrazil, Petr (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XIII, No. 1, periodikum, ISSN 1801-0288, 108 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Molnár, Josef (ed.): MAKOS 2017, sborník, ISBN 978-80-244-5382-8, 56 str., 1. vyd., neprodejná

Rekrorát UP

 • Krejčiřík, Tomáš (ed.): PR výroční zpráva UP 2017 (anglická mutace) – online, výr. zpráva, ISBN 978-80-244-5377-4, e-kniha (ipdf), 106 str., 1. vyd., neprodejná
 • Krejčiřík, Tomáš (ed.): PR výroční zpráva UP 2017 (anglická mutace) – tisk, výr. zpráva, ISBN 978-80-244-5376-7, 106 str., 1. vyd., neprodejná
 • Krejčiřík, Tomáš (ed.): PR výroční zpráva UP 2017 (česká mutace) – online, výr. zpráva, ISBN 978-80-244-5375-0, e-kniha (ipdf), 106 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Burešová, Jana, Fryčák, Josef: Sokol. Tělovýchova a sport v Bohuňovicích, monografie, ISBN 978-80-244-5341-5, 224 str., 1. vyd., prodejná
 • Konečný, Karel, a kol.: Litovel – Velké dějiny města (1. sv.), monografie, ISBN 978-80-244-5200-5, 352 str., 1. vyd., neprodejná
 • Konečný, Karel, a kol.: Litovel – Velké dějiny města (2. sv.), monografie, ISBN 978-80-244-5200-5, 344 str., 1. vyd., neprodejná
 • Metruk, Rastislav: Researching Speaking. Teaching and Assessment, monografie, ISBN 978-80-244-5388-0, 100 str., 1. vyd., neprodejná

září 2018

Filozofická fakulta 

 • Třesohlavá, Anna: Breton et gallo. Situation sociolinguistique actuelle des langues de Bretagne, monografie, ISBN 978-80-244-5287-6, e-kniha (ipdf), 1. vyd., prodejná
 • Blüml, Jan (ed.): AUPO Philosophica - Aesthetica 50. Musicologica Olomucensia 26, periodikum, ISSN 1212-1193, 278 str., 1. vyd., prodejná
 • Zawiszová, Halina: On ’doing friendship‘ in and through talk: Exploring conversational interactions of Japanese young people, monografie, ISBN 978-80-244-5378-1, 234 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Pauček, Boris, Smékal, David: Vyšetření ramenního kloubu magnetickou rezonancí s podrobným opisem nálezů u omezení pohybů u bolestivých stavů ramene, monografie, ISBN 978-80-244-5239-5, e-kniha (ipdf), 154 str., 1. vyd., prodejná
 • Pauček, Boris, Smékal, David: Vyšetření ramenního kloubu magnetickou rezonancí s podrobným popisem nálezů u omezení pohybů a u bolestivých stavů ramene, monografie, ISBN 978-80-244-5240-1, 154 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta zdravotnických věd

 • Machálková, Lenka (ed.): Profesionalita v ošetřovatelství III/1. Sborník z konference s mezinárodní účastí , sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5344-6, e-kniha (ipdf), 1. vyd., prodejná
 • Mazalová, Lenka (ed.): Profesionalita v ošetřovatelství III/2. Sborník abstraktů e-posterů z konference s mezinárodní účastí, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5345-3, e-kniha (ipdf), 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Anténe, Petr, et al.: Route CZ-AT to the USA: Perceiving American Culture in Central Europe, monografie, ISBN 978-80-244-5346-0, 120 str., 1. vyd., prodejná
 • Anténe, Petr, et al.: Route CZ-AT to the USA: Perceiving American Culture in Central Europe, monografie, ISBN 978-80-244-5365-1, e-kniha (ipdf), 120 str., 1. vyd., prodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium I/2018, periodikum, ISSN 1213-7758, 118 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium II/2018, periodikum, ISSN 1213-7758, 116 str., 1. vyd., neprodejná
 • Potměšil, Miloň, a kol.: Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-5295-1, 102 str., 1. vyd., prodejná
 • Potměšil, Miloň, a kol.: Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-5366-8, e-kniha (ipdf), 102 str., 1. vyd., prodejná
 • Vomáčková, Olga: Die deutschen Ge-Kollektiva und ihre tschechischen Entsprechungen, monografie, ISBN 978-80-244-5336-1, 132 str., 1. vyd., prodejná

Rektorát UP

 • Jařab, Josef: Rektorská rozpomínání, monografie, ISBN 978-80-244-5210-4, 280 str., 1. vyd., prodejná

Ostatní

 • Kordačová, Jana: Schémy v ľudskom prežívaní. Časť 1. Leahyho teória emočných schém a emočnek regulácie, monografie, ISBN 978-80-244-5380-4, 122 str., 1. vyd., neprodejná

srpen 2018

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Mikulášek, Josef: Církev jako komunita jednání, monografie, ISBN 978-80-244-5323-1, 128 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Arkhanhelska, Alla (ed.): Intertextualita a intermedialita v prostoru ukrajinského jazyka, literatury a kultury, sborník, ISBN 978-80-244-5327-9, 308 str., 1. vyd., neprodejná
 • Maierová, Eva: PhD existence 2018. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. "Nekonečno v psychologii". Konferenční DVD, ostatní publikace, ISBN 978-80-244-5340-8, DVD, 1. vyd., neprodejná
 • Merzová, Radana (ed.): Ucrainica VIII, sborník, ISBN 978-80-244-5333-0, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Merzová, Radana (ed.): Ucrainica VIII, sborník, ISBN 978-80-244-5332-3, 288 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pavlíček, Jan Fr.: Dějiny Itálie, učebnice, ISBN 978-80-244-5274-6, 248 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Čížková, Kateřina: Základy histochemických metod, skriptum, ISBN 978-80-244-5316-3, e-kniha (ipdf), 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Szotkowski, René, Kopecký, Kamil: Kyberšikana a další druhy online agrese zaměřené na učitele, monografie, ISBN 978-80-244-5334-7, 130 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Molnár, Josef (ed.): Sborník abstraktů konference Matematika a fyzika ve škole, sborník, ISBN 978-80-244-5363-7, 20 str., 1. vyd., neprodejná
 • Popelka, Stanislav: Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii. Praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu, monografie, ISBN 978-80-244-5314-9, e-kniha (ipdf), 1. vyd., prodejná

červenec 2018

Filozofická fakulta

 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 54-2018 Sborník prací historických XLIV, periodikum, ISSN 1803-9561, 418 str., 1. vyd., prodejná
 • Machala, Lubomír, Damborská, Aneta (eds.): Cenová bilance 2015, ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5337-8, 136 str., 1. vyd.,prodejná
 • Machala, Lubomír, Franta, Tomáš (eds.): Cenová bilance 2016, ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5338-5, 200 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2018, 48/2, periodikum, ISSN 2336-4912, 48 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Michalík, Jan, Baslerová, Pavlína, Růžička, Michal, a kol.: Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-5321-7, 188 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Vondráková, Alena: Vybrané legislativní aspekty v kartografii a geoinformatice, ostatní, ISBN 978-80-244-5293-7, 200 str., 1. vyd., prodejná

červen 2018

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 20, č. 2, periodikum, ISSN 1212-8570, 244 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Kajaba, Václav (ed.): Sborník abstrakt OHD, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5324-8, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 162/1 2018, periodikum, ISSN 1213-8118, 80 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Hanáková, Adéla, a kol.: Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením, monografie, ISBN 978-80-244-5294-4, 96 str., 1. vyd., prodejná
 • Chrastina, Jan, Špatenková, Naděžda, a kol.: Sexualita a intimita v závěru života, monografie, ISBN 978-80-244-5304-0, 226 str., 1. vyd., prodejná
 • Mountney, Pierce: UK and US Background Studies: An Introduction to the UK and British Studies, and to the US and American Studies, skriptum, ISBN 978-80-244-5309-5, 138 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Doležalová, Jitka: Teorie grafů při vyhodnocování časoprostorových dat, ostatní, ISBN 978-80-244-5330-9, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ignatov, Dmitry: CLA 2018. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Concept Lattices and Their Applications, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5328-6, 308 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nwaogu, Chukwudi: Spatio-temporal analysis od landscape changes in different land use, ostatní, ISBN 978-80-244-5329-3, 48 str., 1. vyd., neprodejná

Rektorát UP

 • Sojková, Andrea (Ed.): Výroční zpráva o činnosti Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2017 , výr. zpráva, ročenka, ISBN 978-80-244-5310-1, 242 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Polínek, Martin Dominik, a kol.: Expresivní přístupy (nejen) v prevenci na ZUŠ, monografie, ISBN 978-80-244-5244-9, 130 str., 1. vyd., neprodejná

květen 2018

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Hollá, Jana: Us and Them: On belonging, difference and cultural adaptation, monografie, ISBN 978-80-244-5250-0, 162 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Bednaříková, Božena, Jensenová, Denisa, Stůjová, Pavlína: Sborník ze 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Jazyková euromozaika, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5282-1, 394 str., 1. vyd., neprodejná
 • Gutiérrez Rubio, Enrique (ed.): Romanica Olomucensia 29/2 (2017), periodikum, ISSN 1803-4136, 162 str., 1. vyd., prodejná
 • Chlumská, Eva: 53. Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, ostatní, ISBN 978-80-244-5311-8, 276 str., 1. vyd., neprodejná
 • Öbrink, Markus: Speak up! A short manual for students (and everyone else) in how to present stuff in front of an audience, učebnice, ISBN 978-80-244-5299-9, 92 str., 1. vyd., prodejná
 • Prokůpek, Tomáš: Příběhy československého komiksu II. Od Rychlých šípů po Jamese Bonda, monografie, ISBN 978-80-244-5235-7, 424 str., 1. vyd., prodejná
 • Schreiberová, Lenka: Městské divadlo v Moravské Ostravě / Das Stadttheater in Mährisch Ostrau 1907-1919. Repertoár a členstvo / Repertoire und Mitgliederschaft, Ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5292-0, 180 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Botek, Michal, Neuls, Filip, Klimešová, Iva, Vyhnánek, Jaroslav: Fyziologie pro tělovýchovné obory: Vybrané kapitoly, část I., skriptum, ISBN 978-80-244-5307-1, 180 str., 1. vyd., prodejná
 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2018 48/1, periodikum, ISSN 2336-4912, 44 str., 1. vyd., prodejná
 • Pelclová, Jana (ed.): Tělesná kultura - 40/2, 2017, periodikum, ISSN 1211-6521, 56 str., 1. vyd., prodejná
 • Wittmannová, Julie (ed.): Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 2017 - 8/1-2, periodikum, ISSN 1804-4204, 98 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Kolářová, Hana: Sborník abstraktů 51. konference studentských vědeckých prací, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5317-0, 138 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Dostál, Jiří (ed.): Trendy ve vzdělávání: Technika, informatika a inovace ve vzdělávání napříč obory, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5318-7, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Provázková Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 1/2016, periodikum, ISSN 1805-7152, 106 str., 1. vyd., neprodejná
 • Provázková Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 1/2017, periodikum, ISSN 1805-7152, 104 str., 1. vyd., neprodejná
 • Provázková Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 2/2016, periodikum, ISSN 1805-7152, 108 str., 1. vyd., neprodejná
 • Provázková Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 2/2017, periodikum, ISSN 1805-7152, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People, sv. 1, č. 12, periodikum, ISSN 1805-4978, 136 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 17 No. 2/2017, periodikum, ISSN 1213-8770, 200 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Popelka, Stanislav: Eye-tracking (nejen) v kognitivní kartografii. Praktický průvodce tvorbou a vyhodnocením experimentu, monografie, ISBN 978-80-244-5313-2, 248 str., 1. vyd., prodejná
 • Tarkowski, Petr (ed.): 12. studentská konference mladých přírodovědců. Sborník abstraktů, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5319-4, 28 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Gonda, Dalibor: The substitution thinking development by purposeful teaching of substitution method, monografie, ISBN 978-80-244-5312-5, 104 str., 1. vyd., neprodejná

duben 2018

Filozofická fakulta

 • Arkhanhelska, Alla, a kol.: Intertextualita v prostoru slovanských jazyků a kultur, monografie, ISBN 978-80-244-5272-2, 248 str., 1. vyd., prodejná
 • Barteček, Ivo, a kol.: Po českých stopách na Daruvarsku, monografie, ISBN 978-80-244-5271-5, 184 str., 1. vyd., prodejná
 • Bednaříková, Božena: Sborník ze 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Jazyková euromozaika, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5283-8, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Blüml, Jan (ed.): AUPO Philosophica – Aesthetica 49. Musicologica Olomucensia 25, periodikum, ISSN 1212-1193, 136 str., 1. vyd., prodejná
 • Havlíček, Jakub (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 3/2017 – Anthropologia Culturalis, periodikum, ISSN 1805-3742, 106 str., 1. vyd., prodejná
 • Krappmann, Jőrg, Horňáček, Milan, Rinas, Krsten: Vom Nutzen diskursanalytischer Verfahren, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5276-0, 234 str., 1. vyd., prodejná
 • Křížová, Kateřina, Uvíra, Rudolf, Toufarová Brázodová, Eva: Verbonominální konstrukce v němčině a v nizozemštině, monografie, ISBN 978-80-244-5266-1, 166 str., 1. vyd., prodejná
 • Lacková, Ľudmila: Czech and Slovak Linguistic Review 2/2016, periodikum, ISSN 1805-1502, 80 str., 1. vyd., prodejná
 • Lebedová, Eva: Polarizovaná politika? Vliv volebních kampaní na stranickou polarizaci v České republice, monografie, ISBN 978-80-244-5209-8, 128 str., 1. vyd., prodejná
 • Mocná, Dagmar: Možnosti literárněhistorické interpretace, monografie, ISBN 978-80-244-5211-1, 148 str., 1. vyd., prodejná
 • Třesohlavá, Anna: Breton and gallo: The current language situation of the languages of Brittany in the sociolinguistic perspective, monografie, ISBN 978-80-244-5284-5, 338 str., 1. vyd., prodejná
 • Zakrzewska-Verdugo, Magdalena: Przeklad literacki jako problem filologiczno-kulturowy (na podstawie analizy tlumaczen tekstów D. Maslowskiej, M. Witkowskiego i S. Shutego na jezyk rosyjski, monografie, ISBN 978-80-244-5187-9, 182 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta zdravotnických věd

 • Vomáčka, Jaroslav: Almanach k 10. výročí založení Fakulty zdravotnických věd, výr. zpráva, ročenka, ISBN 978-80-244-5306-4, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Vomáčka, Jaroslav: Almanach k 10. výročí založení Fakulty zdravotnických věd, výr. zpráva, ročenka, ISBN 978-80-244-5305-7, 80 str., 1. vyd., neprodejná

Konferenční servis

 • Řehák, Jiří (ed.): 19. Vejdovského olomoucký vědecký den – Abstrakta, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5290-6, 64 str., 1. vyd., neprodejná 

Lékařská fakulta

 • Mackway-Jones, Kevin: Urgentní triáž, ostatní publikace, ISBN 978-80-244-5176-3, 186 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Cichá, Martina, a kol.: Pedagogická antropologie v podmínkách současné školy, monografie, ISBN 978-80-244-5246-3, 240 str., 1. vyd., prodejná
 • Dostál, Jiří, a kol.: Technické vzdělávání na základních školách v kontextu společenských a technologických změn, monografie, ISBN 978-80-244-5238-8, 276 str., 1. vyd., prodejná
 • Hrdinová, Eva Maria, a kol.: Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků, monografie, ISBN 978-80-244-5247-0, 142 str., 1. vyd., prodejná
 • Krahulcová, Kristýna, a kol.: Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení, monografie, ISBN 978-80-244-5275-3, 204 str., 1. vyd., prodejná
 • Luska, Jiří: Mental processing of Western music harmony: Some developmental and cognitive aspects, monografie, ISBN 978-80-244-5279-1, 126 str., 1. vyd., prodejná
 • Vitásková, Kateřina, a kol.: Výzkum poruch a odchylek komunikační schopnosti a orofaciálního systému z logopedického hlediska, monografie, ISBN 978-80-244-5288-3, 208 str., 1. vyd., prodejná
 • Vyhnálková, Pavla, Plischke, Jitka: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5277-7, CD, 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Vinter, Vladimír, Hašler, Petr: Praktikum z anatomie vyšších rostlin, skriptum, ISBN 978-80-244-5267-8, 130 str., 1. vyd., neprodejná

Rektorát UP

 • Hubáček, Petr, Filipčíková, Radka, a kol.: Efektivní systém třídění nemocných a zraněných, monografie, ISBN 978-80-244-5227-2, 72 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Bastlová, Petra: Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, učebnice, ISBN 978-80-244-5301-9, 138 str., 2. vyd., prodejná

březen 2018

Filozofická fakulta

 • Arkhanhelska, Alla, Slovák, Václav: Morfologie současné ruštiny ve srovnání s češtinou, studijní opora, ISBN 978-80-244-5249-4, 194 str., 1. vyd., prodejná
 • Fiala-Fürst, Ingeborg: Judaica Olomucensia 2016/2017, Special Issue – Kurt Schubert, the Founder, Ost. odb. publikace, ISBN 978-80-244-5289-0, 88 str., 1. vyd., prodejná
 • Prokopová, Kateřina: Propaganda a persvaze, monografie, ISBN 978-80-244-4345-4, 146 str., 1. vyd., neprodejná
 • Slaměníková, Tereza: Čínské znakové písmo: Synchronní model tradiční kategorizace, monografie, ISBN 978-80-244-5181-7, 294 str., 1. vyd., prodejná
 • Vychodilová, Zdeňka, a kol.: Současná ruská poezie, monografie, ISBN 978-80-244-5120-6, 372 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Malínský, Jiří, Lichnovský, Václav, Malínská, Zdeňka: Přehled histologie člověka v obrazech. I. díl, skriptum, ISBN 978-80-244-5285-2, 154 str., 3. vyd., prodejná
 • Malínský, Jiří, Lichnovský, Václav, Malínská, Zdeňka: Přehled histologie člověka v obrazech. II. díl, skriptum, ISBN 978-80-244-5286-9, 190 str., 3. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Dofková, Radka, Kvintová, Jana: Vnímání vlastní efektivity učitelů primárního vzdělávání. Kvalitativní analýza matematické a didaktické připravenosti v pregraduální přípravě, monografie, ISBN 978-80-244-5245-6, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hutyrová, Miluše, Růžičková, Veronika (eds.): Koheze speciální pedagogiky v současnosti, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5256-2, 302 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium IV/2017, periodikum, ISSN 1213-7758, 144 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ludíková, Libuše, a kol.: Problematika kvality života osob se speciálními potřebami, monografie, ISBN 978-80-244-5270-8, 160 str., 1. vyd., prodejná
 • Peng, Danping: Cross-cultural perspectives on pedagogical leadership in schools providing compulsory education, monografie, ISBN 978-80-244-5258-6, 156 str., 1. vyd., neprodejná
 • Petrová, Jitka, Švaňhalová, Renata, Vaňková, Kateřina: Tvorba výzkumného nástroje jako prostředku posuzování sociální připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky, monografie, ISBN 978-80-244-5268-5, CD str., 1. vyd., prodejná
 • Růžičková, Veronika, Kroupová, Kateřina: Pohled na samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým postižením, monografie, ISBN 978-80-244-5273-9, 180 str., 1. vyd., prodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 17 No. 1/2017, periodikum, ISSN 1213-8770, 258 str., 1. vyd., neprodejná
 • Podrazil, Petr (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XII, No. 3, periodikum, ISSN 1801-0288, 230 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Nétek, Rostislav, Burian, Tomáš: Free and open source v geoinformatice, skriptum, ISBN 978-80-244-5291-3, 118 str., 1. vyd., prodejná
 • Švrček, Jaroslav (ed.): Mathematical Duel ’18, sborník, katalog, ISBN 978-80-244-5296-8, 36 str., 1. vyd., neprodejná

Externí

 • Zeman, David: Praktický průvodce laboratorním vyšetřením likvoru, monografie, ISBN 978-80-244-5262-3, 136 str., 1. vyd., prodejná

únor 2018

Cyrilometodejská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 19, č. 4, periodikum, ISSN 1212-8570, 348 str., 1. vyd., prodejná
 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 20, č. 1, periodikum, ISSN 1212-8570, 254 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Maierova, Eva (ed.): PhD existence 8. „Nekonečno v psychologii“. Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Bulletin abstraktů, sborník, ISBN 978-80-244-5269-2, 78 str., 1. vyd., neprodejná
 • Obereignerů, Radko, a kol.: Sebepojetí dětí a adolescentů, monografie, ISBN 978-80-244-5201-2, 174 str., 1. vyd., prodejná
 • Uher, David (ed.): Dálný východ, roč. VII, č. 1 (2017), periodikum, ISSN 1805-1049, 104 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Bizovská, Lucia, Janura, Miroslav, Míková, Marcela, Svoboda, Zdeněk: Rovnováha a možnosti jejího hodnocení, monografie, ISBN 978-80-244-5259-3, 128 str., 1. vyd., neprodejná
 • Botek, Michal, Krejčí, Jakub, McKune, J. Andrew: Variabilita srdeční frekvence v řízení tréninkovém procesu – historie, současnost a perspektiva, monografie, ISBN 978-80-244-5202-9, 180 str., 1. vyd., prodejná
 • Vystoupil, Jiří, Kotíková, Halina, a kol.: Městský cestovní ruch, monografie, ISBN 978-80-244-5255-5, 172 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 161/4 2017, periodikum, ISSN 1213-8118, 90 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Fasnerová, Martina, a kol.: Aspekty čtenářství žáků elementárního ročníku základní školy, monografie, ISBN 978-80-244-5236-4, 98 str., 1. vyd., prodejná
 • Hrdinová, Eva Maria: Kultura v procesu překladu, monografie, ISBN 978-80-244-5208-1, 138 str., 1. vyd., prodejná
 • Vitásková, Kateřina, Kytnarová, Lucie: Pragmatická jazyková rovina u osob s poruchami autistického spektra, monografie, ISBN 978-80-244-5214-2, 164 str., 1. vyd., prodejná
 • Vitásková, Kateřina, Kytnarová, Lucie: The evaluation of pragmatic level of language in children with autism spectrum disorder, monografie, ISBN 978-80-244-5215-9, 170 str., 1. vyd., prodejná

Právnická fakulta

 • Podrazil, Petr (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XII, No. 2, periodikum, ISSN 1801-0288, 268 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Xi, Jinping: O správě státu, monografie, ISBN 978-80-244-4909-8, 582 str., 1. vyd., prodejná
 • Kvapil, Miloš: Ad Maiorem Dei Gloriam. K větší cti a slávě Boží, ostatní, ISBN 978-80-244-5280-7, 42 str., 2. vyd., neprodejná

leden 2018

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Janšta, Vojtěch: Christologické a ekleziologické inspirace v díle Huga Rahnera, monografie, ISBN 978-80-244-5242-5, 358 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 53-2017. Sborník prací historických XLII, periodikum, ISSN 1803-9561, 474 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2017, 47/4, periodikum, ISSN 2336-4912, 52 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Částková, Pavlína (ed.): Journal of Technology and Information Education 1/2017, Vol. 9, Issue 1 (part II), periodikum, ISSN 1803-537X, 176 str., 1. vyd., neprodejné 
 • Částková, Pavlína (ed.): Journal of Technology and Information Education 2/2017, Vol. 9, Issue 2, periodikum, ISSN 1803-537X, 170 str., 1. vyd., neprodejné 
 • Chudý, Štefan: Typology and Resolution of Educational Situations, monografie, ISBN 978-80-244-5232-6, 94 str., 1. vyd., neprodejné 
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium III/ 2017, periodikum, ISSN 1213-7758, 168 str., 1. vyd., neprodejné 
 • Lemrová, Soňa: Pedagogická psychologie, studijní opora, ISBN 978-80-244-5261-6, CD str., 1. vyd., neprodejné 

rektorát UP

 • Palaščák, Radek, a kol.: Kulturní a kreativní průmysly na Olomoucku (tisk), ostatní, ISBN 978-80-244-5253-1, 104 str., 1. vyd., neprodejné

prosinec 2017

Filozofická fakulta

 • Arbeit, Marcel (ed.): Moravian Journal of Literature and Film, roč. 6, č. 2, periodikum, ISSN 1803-7720, 102 str., 1. vyd., prodejná
 • Burianová, Zuzana: Současná románová reflexe brazilské vojenské diktatury, monografie, ISBN 978-80-244-5199-2, 124 str., 1. vyd., prodejná
 • Hanáčková, Andrea, a kol.: Rozhlasová kritika a současné reflexe auditivní tvorby, monografie, ISBN 978-80-244-4934-0, 262 str., 1. vyd., prodejná
 • Horňáček, Milan, Eschgfäller Voda, Sabine, Peštová, Alžběta: Der Erste Weltkrieg in der deutschsprachigen Literatur und Publizistik Böhmens und Mährens, monografie, ISBN 978-80-244-5184-8, 150 str., 1. vyd., prodejná
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Rossica Olomucensia LVI Num. 2, periodikum, ISSN 0139-9268, 96 str., 1. vyd., prodejná
 • Polách, Vladimír: Krajané v USA a druhá světová válka. Studie na pozadí krajanského tisku, monografie, ISBN 978-80-244-5148-0, 300 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Bártek, Květoslav, Dofková, Radka, a kol.: Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje, monografie, ISBN 978-80-244-5118-3, 338 str., 1. vyd., neprodejná
 • Málková, Jitka: Příčiny a důsledky šíření invazivních a expanzivních rostlin, studijní opora, ISBN 978-80-244-5248-7, CD str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Plíhalová, Lucie, a kol.: Chemie pro biology II, skriptum, ISBN 978-80-244-5179-4, 100 str., 2. vyd., prodejná
 • Voleníková, Lenka: Rozcestník II. Vybrané přednášky ze semináře Aktuální výzvy II – Uživí planeta lidstvo? a Letní školy rozvojové spolupráce, sborník, ISBN 978-80-244-5251-7, 74 str., 1. vyd., neprodejná

listopad 2017

Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 19, č. 3, periodikum, ISSN 1212-8570, 230 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Bednaříková, Božena, Sovová, Jana, Kopečková, Michaela: Flip your teaching! II. Učíme se česky 2, studijní opora, ISBN 978-80-244-5150-3, 150 str., 1. vyd., prodejná
 • Blüml, Jan (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 2/2017 – Musicologica, periodikum, ISSN 1805-3742, 120 str., 1. vyd., prodejná
 • Jurka, Michal, Martinková, Petra, Roubínková, Michaela: Konverzační analýza (nejen) po česku, monografie, ISBN 978-80-244-4355-3, 68 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kovaříková, Tereza, Marek, Pavel, Puš, Ivan: Starostové. Vůdcové, nebo služebníci?, monografie, ISBN 978-80-244-5070-4, 254 str., 1. vyd., prodejná
 • Molnár, Ondřej (ed.): Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality, sborník, ISBN 978-80-244-5107-7, 200 str., 1. vyd., neprodejná
 • Rubio, Enrique Gutiérrez: Romanica Olomucensia 29/1 (2017), periodikum, ISSN 1803-4136, 156 str., 1. vyd., prodejná
 • Šucha, Matúš: Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie: česko-slovensko-anglicko-německý, slovník, ISBN 978-80-244-5138-1, 388 str., 1. vyd., Prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2017 47/3, periodikum, ISSN 2336-4912, 48 str., 1. vyd., prodejná
 • Kotíková, Halina, Schwartzhoffová, Eva: Cestovní ruch, skriptum, ISBN 978-80-244-5189-3, 156 str., 1. vyd., prodejná
 • Sigmund, Erik, Sigmundová, Dagmar: Parent-child physical activity, sedentary behaviour, and obesity, monografie, ISBN 978-80-244-5182-4, 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Wittmannová, Julie (ed.): Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 2016 – 7/2, periodikum, ISSN 1804-4204, 62 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Kollárová, Helena, a kol.: Vybrané kapitoly z epidemiologie, skriptum, ISBN 978-80-244-5230-2, 200 str., 2. vyd., prodejná
 • Řehák, Jiří: Sborník abstrakt –Diabetes mellitus – Oční komplikace 18. sympozium, sborník, ISBN 978-80-244-5219-7, 52 str., 1. vyd., neprodejná
 • Řehák, Jiří (ed.): 8. Zirmův olomoucký diskuzní den. Abstrakta, sborník, ISBN 978-80-244-5237-1, 26 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 161/3 2017, periodikum, ISSN 1213-8118, 116 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium II/ 2017, periodikum, ISSN 1213-7758, 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Křeménková, Lucie: Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb, studijní opora, ISBN 978-80-244-5228-9, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Plevová, Irena: Psychologické metody pro výchovné poradce, studijní opora, ISBN 978-80-244-5229-6, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Pugnerová, Michaela: Kariérní poradenství I, II, studijní opora, ISBN 978-80-244-5225-8, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Regec, Vojtěch: Hodnotenie e-Prístupnosti v kontexte zrakového postihnutia na vysokých školách v Českej a Slovenskej republike, monografie, ISBN 978-80-244-5104-6, 196 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People, sv. 2, č. 11, periodikum, ISSN 1805-4978, 156 str., 1. vyd., neprodejná

rektorát UP

 • Krejčiřík, Tomáš (ed.): Palacký University Olomouc - annual report 2016 (ENG, PDF), výr. zpráva, ročenka, 978-40-244-5207-4, 106 str., 1. vyd., neprodejná

ostatní

 • Tomalová, Petra: Co je dobré vědět? … při péči o nemocné dítě… Specifika domácí péče z pohledu odborníků a osob pečujících o dítě dlouhodobě nemocné a těžce zdravotně postižené, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-5145-9, 196 str., 1. vyd., neprodejná

říjen 2017

Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta

 • Lichner, Miloš (ed.): Patristická a stredoveká recepcia Šalamúna. Kazateľ - Príslovia - Pieseň piesní, sborník, ISBN 978-80-244-5198-5, 368 str., 1. vyd., neprodejná

Filozofická fakulta

 • Bednaříková, Božena, Dokulilová, Kristina, Kabelka, Petr: Překlad jako kulturní transpozice, monografie, ISBN 978-80-244-5147-3, 160 str., 1. vyd., prodejná
 • Prokůpek, Tomáš: Příběhy československého komiksu I. Od pana Ťopáska po Supermana, monografie, ISBN 978-80-244-4596-0, 392 str., 1. vyd., prodejná
 • Konvička, Martin: Translatologické kategorie v praxi. Kontrastivní německo-české pojetí, monografie, ISBN 978-80-244-5067-4, 180 str., 1. vyd., prodejná
 • Křížová, Kateřina, a kol.: Capita selecta z nizozemské lingvistiky, monografie, ISBN 978-80-244-5142-8, 252 str., 1. vyd., prodejná
 • Lebeda, Tomáš, Lysek, Jakub, a kol.: Protest, omyl, nezájem? Neplatné hlasování v České republice a v nových demokraciích, monografie, ISBN 978-80-244-5204-3, 174 str., 1. vyd., prodejná
 • Uher, David (ed.): Dálný východ, roč. VI, č. 2, periodikum, ISSN 1805-1049, 100 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Faber, Edgar (ed.): Sborník abstrakt 31. Olomouckých hematologických dnů, sborník, ISBN 978-80-244-5159-6, 84 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kolek, Vítězslav: Historie a současnost léčby plicních nemocí. 90 let respirační medicíny v Olomouci: 1927-2017, výr. zpráva, ročenka, ISBN 978-80-244-5191-6, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 161/2 2017, periodikum, ISSN 1213-8118, 114 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Cichá, Martina: Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 1, studijní opora, ISBN 978-80-244-5212-8, CD, 2. vyd., neprodejná
 • Cichá, Martina: Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů 2, studijní opora, ISBN 978-80-244-5213-5, CD, 2. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: MAKOS 2016, sborník, ISBN 978-80-244-5216-6, 76 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: MAKOS 25 let, sborník, ISBN 978-80-244-5217-3, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Serafín, Čestmír: Výroční zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2016, výr. zpráva, ročenka, ISBN 978-80-244-5168-8, 32 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zouhar, Vít, Coufalová, Gabriela: Milý příteli Bureši: Dopisy Bohuslava Martinů Miloslavu Burešovi / Dear friend Bureš: Bohuslav Martinů’s Letters to Miloslav Bureš, monografie, ISBN 978-80-244-5132-9, 364 str., 1. vyd., Prodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XII, No. 1, periodikum, ISSN 1801-0288, 334 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Šerý, Miloslav (ed.): AUPO Geographica 47/2, periodikum, ISSN 1212-2157, 48 str., 1. vyd., neprodejná

Rektorát UP

 • Spáčilová, Libuše, Spáčil, Vladimír : Nejstarší matrika olomoucké univerzity z let (1576) 1590–1651, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-5116-9, 434 str., 1. vyd., prodejná

září 2017

Filozofická fakulta

 • Maierová, Eva (ed.): PhD existence 2017. Česko-slovenská konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy. Konferenční DVD, sborník, ISBN 978-80-244-5175-6, DVD, 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta 

 • Částková, Pavlína, Kropáč, Jiří, Plischke, Jitka: Vybrané kapitoly didaktiky technické a informační výchovy I, studijní opora, ISBN 978-80-244-5196-1, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Havelka, Martin, Kropáč, Jiří: Nedávná technika, studijní opora, ISBN 978-80-244-5193-0, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Havelka, Martin, Kropáč, Jiří: Technologie, myšlení o technologii, studijní opora, ISBN 978-80-244-5197-8, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Havelka, Martin, Kropáč, Jiří: Vybrané kapitoly didaktiky technické a informační výchovy II, studijní opora, ISBN 978-80-244-5195-4, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Havelka, Martin, Stoffová, Veronika: Robotika – stavba a programování robotů, studijní opora, ISBN 978-80-244-5194-7, CD, 1. vyd., neprodejná

Rektorát UP

 • Laníková, Lucie (ed.): 10. výročí Konfuciova institutu Univerzity Palackého v Olomouci, výr. zpráva, ročenka, ISBN 978-80-244-5183-1, 56 str., 1. vyd., neprodejná

Externí

 • Šarapatka, Bořivoj, Bednář, Marek (eds.): Degradation and revitalization of soil and landscape, sborník, ISBN 978-80-244-5192-3, 160 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vystrčilová, Renata (ed.): Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in the European Union (CD), sborník, ISBN 978-80-244-5190-9, CD, 1. vyd., neprodejná

srpen 2017

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 19, č. 2, periodikum, ISSN 1212-8570, 222 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Emonds, Joseph; Janebová, Markéta: Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016, sborník, ISBN 978-80-244-5172-5, 394 str., 1. vyd., neprodejná
 • Sobotková, Irena; Heller, Daniel; Slezáčková, Alena (eds.): Psychologické dny 2016, sborník, ISBN 978-80-244-5164-0, 348 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Vondráková, Alena, a kol.: Atlas vysokého školství v České republice 2001–2014, monografie, ISBN 978-80-244-5139-8, 116 str., 1. vyd., prodejná

červenec 2017

Filozofická fakulta

 • Fialová-Fürstová, Ingeborg: O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské, monografie, ISBN 978-80-244-5081-0, 332 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2017 47/2, periodikum, ISSN 2336-4912, 50 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Pilka, Radovan; Procházka, Martin: Gynekologie, skriptum, ISBN 978-80-244-5158-9, 194 str., 2. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Hátle, Jiří (ed.): Matematický klokan 2017, výr. zpráva, ročenka, ISBN 978-80-244-5178-7, ISSN 2533-3305, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hátle, Jiří (ed.): Přírodovědný klokan 2016/2017, výr. zpráva, ročenka, ISBN 978-80-244-5177-0, 24 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Šiška, Zbyněk: Nepokoj, ostatní, ISBN 978-80-244-5167-1, 72 str., 1. vyd., neprodejná

červen 2017

Filozofická fakulta 

 • Hain, Milan (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 1/2017 Theatralia et cinematographica, periodikum, ISSN 1805-3742, 126 str., 1. vyd., prodejná
 • Chlumská, Eva: Katalog – Academia Film Olomouc 2017, ostatní, ISBN 978-80-244-5140-4, 368 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jařab, Josef: Po cestách z neviditelnosti – Eseje o afroamerické literatuře a kultuře, monografie, ISBN 978-80-244-5019-3, 326 str., 1. vyd., prodejná
 • Jílek, Viktor, a kol.: Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu ČT, monografie, ISBN 978-80-244-5125-1, CD, 1. vyd., Prodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 52-2017 Sborník prací historických XLII, periodikum, ISSN 1803-9561, 364 str., 1. vyd., Prodejná
 • Marek, Pavel: Bratři Bohumil a Isidor Zahradníkovi, monografie, ISBN 978-80-244-5144-2, 130 str., 1. vyd., prodejná
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Rossica Olomucensia LVI Num. 1, periodikum, ISSN 0139-9268, 96 str., 1. vyd., prodejná

 

 

Fakulta tělesné kultury

 • Pelclová, Jana (ed.): Tělesná kultura - 40/1, 2017, periodikum, ISSN 1211-6521, 68 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotnických věd

 • Merz, Lukáš et al.: HELP. Healthcare English Language Programme, skriptum, ISBN 978-80-244-5143-5, 376 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Pazdera, Jindřich, a kol.: Základy ústní a čelistní traumatologie, učebnice, ISBN 978-80-244-5149-7, 182 str., 2. vyd., Prodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Sborník příspěvků/abstraktů 16. vědecko-pedagogické konference učitelů biochemických oborů lékařských fakult v ČR a SR, sborník, ISBN 978-80-244-5157-2, 60 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium I/2017, periodikum, ISSN 1213-7758, 184 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kubica, Jan: Život ve třicátých a čtyřicátých letech dvacátého století v multikulturních regionech střední Evropy na základě autobiografických próz německy píšících autorů - Ota Filip, Horst Bienek a další, monografie, ISBN 978-80-244-5045-2, 320 str., 1. vyd., prodejná
 • Šmelová, Eva, a kol.: Společenské aspekty inkluze, monografie, ISBN 978-80-244-4911-1, 196 str., 1. vyd., prodejná
 • Šmelová, Eva, a kol.: Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research, monografie, ISBN 978-80-244-5155-8, 288 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Kubala, Martin (ed.): 11. studentská konference mladých přírodovědců. Sborník abstraktů, sborník, ISBN 978-80-244-5153-4, 32 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nováček, Pavel (ed.): Development, Environment and Foresight 2017 Vol. 3, No. 1, periodikum, ISSN 2336-6613, 72 str., 1. vyd., neprodejná

květen 2017

Filozofická fakulta

 • Elbel, Martin (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 2/2016 Historica, periodikum, ISSN 1805-3742, 110 str., 1. vyd., prodejná
 • Pavlišová, Jitka: Liechtensteinské zámecké divadlo ve Valticích 1790–1805, monografie, ISBN 978-80-244-5017-9, 202 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Kolářová, Hana (ed.): 50. konference studentských vědeckých prací, sborník, ISBN 978-80-244-5154-1, 140 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Dostál, Jiří, ed.: Trendy ve vzdělávání 2017: Sborník abstraktů mezinárodní konference, sborník, ISBN 978-80-244-5152-7, 98 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People sv. 1, č. 10, periodikum, ISSN 1805-4978, 120 str., 1. vyd., neprodejná
 • Valenta, Milan, a kol.: Dramaterapeutická intervence u osob se závislostí, monografie, ISBN 978-80-244-5087-2, 210 str., 1. vyd., prodejná
 • Vinter, Vladimír, Králíček, Ivo: Začínající učitel biologie, monografie, ISBN 978-80-244-5021-6, 258 str., 1. vyd., prodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XI Supplementum I (2016), periodikum, ISSN 1801-0288, 310 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Hejlová, Vendula: Bezdrátová senzorová síť pro monitoring ovzduší ve středu města Oomouce (E-BOSS), ostatní, ISBN 978-80-244-5162-6, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Janoška, Zbyněk: Využití P systémů pro modelování prostorových jevů, ostatní, ISBN 978-80-244-5161-9, 52 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zajíčková, Lenka: Geoinformační přístup správy prostorových dat o veřejné hromadné dopravě na úrovni kraje, ostatní, ISBN 978-80-244-5160-2, 56 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Obst, Otto: Obecná didaktika, studijní opora, ISBN 978-80-244-5141-1, 178 str., 2. vyd., prodejná

duben 2017

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 19, č. 1, periodikum, ISSN 1212-8570, 212 str., 1. vyd., Prodejná
 • Matulayová, Tatiana, a kol.: Motivace k dobrovolnictví, monografie, ISBN 978-80-244-5110-7, 112 str., 1. vyd., Prodejná

Filozofická fakulta

 • Benešová, Martina: Czech and Slovak Linquistic Review 1/2016, periodikum, ISSN 1805-1502, 80 str., 1. vyd., Prodejná
 • Benešová, Martina, a kol.: Text Segmentation for Menzerath-Altmann Law Testing, monografie, ISBN 978-80-244-5112-1, 156 str., 1. vyd., Prodejná
 • Bláha, Ondřej, a kol.: Lexikální rusismy v současné češtině, monografie, ISBN 978-80-244-5074-2, 122 str., 1. vyd., Prodejná
 • Blüml, Jan: AUPO Philosophica - Aesthetica 48. Musicologica Olomucensia 24, periodikum, ISSN 1212-1193, 130 str., 1. vyd., Prodejná
 • Cakirpaloglu, Panajotis, a kol.: Šikana na pracovišti v České republice. Teorie, výzkum a praxe, monografie, ISBN 978-80-244-5080-3, 176 str., 1. vyd., Prodejná
 • Hasíková, Miriam: Meziválečné hudební divadlo v Olomouci, monografie, ISBN 978-80-244-5037-7, 336 str., 1. vyd., Prodejná
 • Nedorostková, Tereza: Paralelní aktivity na Kubě, monografie, ISBN 978-80-244-5106-0, 192 str., 1. vyd., Prodejná
 • Ondrejková, Alice, Hasíková, Miriam: Kalendárium a vybrané kapitoly z dějin olomouckého baletu (1920–2016), monografie, ISBN 978-80-244-5053-7, 256 str., 1. vyd., Prodejná
 • Pospěchová, Zuzana: Tónové změny v moderní čínštině ze sociolingvistické perspektivy, monografie, ISBN 978-80-244-5072-8, 262 str., 1. vyd., Prodejná
 • Uher, David (ed.): Dálný východ, roč. VI, č. 1 Modrý jasmín, periodikum, ISSN 1805-1049, 180 str., 1. vyd., Prodejná
 • Vaculíková, Petra, a kol.: Tematicko-rematický nexus z rozmanitých perspektiv v různých jazycích, monografie, ISBN 978-80-244-5121-3, 260 str., 1. vyd., Prodejná
 • Veselovská, Ludmila: English Morphology Syllabi for the Lectures, Examples and Exercises, skriptum, ISBN 978-80-244-5130-5, 120 str., 2. vyd., prodejná
 • Veselovská, Ludmila: English Morphosyntax Syllabi for the Lectures, Examples and Exercises, skriptum, ISBN 978-80-244-5129-9, 138 str., 2. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2017 47/1, periodikum, ISSN 2336-4912, 50 str., 1. vyd., Prodejná

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 161/1 2017, periodikum, ISSN 1213-8118, 120 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium IV/2016, periodikum, ISSN 1213-7758, 86 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kantor, Jiří, a kol.: Společné a rozdílné v uměleckých kreativních terapiích, monografie, ISBN 978-80-244-5124-4, 464 str., 1. vyd., Prodejná
 • Kusá, Jana: Psychodidaktické aspekty procesu produkce textu, monografie, ISBN 978-80-244-5102-2, 126 str., 1. vyd., neprodejná
 • Langer, Jiří, a kol.: Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-5119-0, 198 str., 1. vyd., Prodejná
 • Růžičková, Veronika, Kroupová, Kateřina, Kramosilová, Zuzana: Zrakový trénink a jeho podmínky, monografie, ISBN 978-80-244-5096-4, 130 str., 1. vyd., Prodejná
 • Vitásková, Kateřina, a kol.: Výzkum vybraných parametrů produkce a percepce hlasu, řeči a jazyka ve vazbě na specifické etiologické determinanty v logopedickém náhledu, monografie, ISBN 978-80-244-5099-5, 180 str., 1. vyd., Prodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 16 No. 2/2016, periodikum, ISSN 1213-8770, 242 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Staněk, Svatoslav (ed.): AUPO Mathematica 55 (2) 2016, periodikum, ISSN 0231-9721, 166 str., 1. vyd., neprodejná

březen 2017

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Sobková, Petra, Öbrink Hobzová, Milena, Trochtová, Ludmila S.: Odrazy emocí v postojích k imigrantům, monografie, ISBN 978-80-244-5078-0, 128 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Arbeit, Marcel (ed.): Moravian Journal of Literature and Film, roč. 6, č. 1, periodikum, ISSN 1803-7720, 108 str., 1. vyd., prodejná
 • Bláha, Ondřej: Poznámky k morfologickému vývoji češtiny, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-5077-3, 144 str., 1. vyd., prodejná
 • Dolejš, Martin, a kol.: Agresivita u českých adolescentů, monografie, ISBN 978-80-244-5022-3, 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Engelbrecht, Wilken: Louis Couperus: Spisovatel gentleman, monografie, ISBN 978-80-244-5055-1, 240 str., 1. vyd., prodejná
 • Cholodová, Uljana: Lingvokulturní analýza východoslovanských písňových textů (na materiálech obřadových písní), monografie, ISBN 978-80-244-5071-1, 272 str., 1. vyd., prodejná
 • Kořenský, Jan: Proměny myšlení o řeči na rozhraní tisíciletí, monografie, ISBN 978-80-244-4281-5, 254 str., 1. vyd., neprodejná
 • Matoušková, Jiřina: Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži. Miscellanea, monografie, ISBN 978-80-244-5048-3, 190 str., 1. vyd., prodejná
 • Polách, P. Vladimír, Zelená, Pavla: Mediální teorie a praxe 2013-2014, sborník, ISBN 978-80-244-5089-6, 202 str., 1. vyd., neprodejná
 • Silná, Ingrid: Hudba v olomouckých spolcích v letech 1918-1939, monografie, ISBN 978-80-244-5079-7, 300 str., 1. vyd., prodejná
 • Suchá, Jaroslava, Dolejš, Martin: Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů, monografie, ISBN 978-80-244-5044-5, 96 str., 1. vyd., neprodejná
 • Veselovská, Ludmila: English Syntax (1) Syllabi for the Lectures, Examples and Exercises, skriptum, ISBN 978-80-244-5127-5, 108 str., 2. vyd., prodejná
 • Veselovská, Ludmila: English Syntax (2) Syllabi for the Lectures, Examples and Exercises, skriptum, ISBN 978-80-244-5128-2, 128 str., 2. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Schwartzhoffová, Eva: Lázeňství a wellness, skriptum, ISBN 978-80-244-5113-8, 74 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta zdravotnických věd

 • Zlámal, Jaroslav, et al.: The Basics of Management for the Followers of Health Sciences, skriptum, ISBN 978-80-244-5123-7, CD str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Křupka, Michal, a kol.: Základy imunofarmakologie, skriptum, ISBN 978-80-244-5097-1, 160 str., 1. vyd., prodejná
 • Řehák, Jiří (ed.): 18. Vejdovského olomoucký vědecký den. Abstrakta, sborník, ISBN 978-80-244-5135-0, 36 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Klement, Milan, Dostál, Jiří, Bártek, Květoslav: Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers´ Perspective, monografie, ISBN 978-80-244-5093-3, 172 str., 1. vyd., prodejná
 • Klement, Milan, Dostál, Jiří, Kubrický, Jan, Bártek, Květoslav: ICT nástroje a učitelé: adorace, či rezistence?, monografie, ISBN 978-80-244-5092-6, 324 str., 1. vyd., prodejná
 • Ludíková, Libuše, a kol.: Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami, monografie, ISBN 978-80-244-5059-9, 208 str., 1. vyd., prodejná
 • Majerová, Hana: Vnímání osoby se zrakovým postižením v kontextu specifik představivosti, monografie, ISBN 978-80-244-5052-0, 188 str., 1. vyd., prodejná
 • Řeřichová, Vlasta, a kol.: Úroveň čtenářských strategií patnáctiletých žáků na konci základního vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-5061-2, 202 str., 1. vyd., prodejná
 • Šmelová, Eva, a kol.: Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku, monografie, ISBN 978-80-244-5115-2, 154 str., 1. vyd., prodejná
 • Šobáňová, Petra, Lažová, Jolana, a kol.: Muzeum versus digitální éra, monografie, ISBN 978-80-244-5023-0, 266 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Švrček, Jaroslav (ed.): Mathematical Duel ´17, sborník, ISBN 978-80-244-5134-3, 36 str., 1. vyd., neprodejná

Projektový servis

 • Hodaň, Bohuslav: Spolupráce projektového servisu s řešitelem projektu, monografie, ISBN 978-80-244-5073-5, 174 str., 1. vyd., prodejná

Ostatní

 • Polínek, Martin Dominik: Rozvoj žáka s jinakostí na ZUŠ (předcházení problémům), monografie, ISBN 978-80-244-5056-8, 140 str., 1. vyd., neprodejná

únor 2017

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 18, č. 4, periodikum, ISSN 1212-8570, 224 str., 1. vyd., prodejná
 • Urban, František: Mariologické a mariánské inspirace v českém středověku. Mariologie Arnošta z Pradubic, Jana z Jenštejna, Jana Husa a Jana Rokycany, monografie, ISBN 978-80-244-5043-8, 220 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Kliment, Pavel, Dočekal, Vít: Pohled na bezdomovství v České republice, monografie, ISBN 978-80-244-5007-0, 124 str., 1. vyd., prodejná
 • Konvička, Martin: De opkomst van de Nederlandse grammatica. Over grammaticalisatie en andere verwante ontwikkelingen in de geschiedenis van het Nederlands, monografie, ISBN 978-80-244-5075-9, 234 str., 1. vyd., prodejná
 • Maierová, Eva, a kol.: PhD existence "Psychologie v době internetu", sborník, ISBN 978-80-244-5094-0, 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vičarová, Eva: Pěvecké a hudební spolky za první republiky a Olomouc, monografie, ISBN 978-80-244-5020-9, 170 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Neuls, Filip, Frömel, Karel: Pohybová aktivita a sportovní preference adolescentek, monografie, ISBN 978-80-244-5090-2, 236 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Dobiáš, Martin (ed.): Gnosis Medica 2015, 2015 1,2, periodikum, ISSN 1805-8434, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kubínek, Roman, Kolářová, Hana: Fyzika stručně a jasně, učebnice, ISBN 978-80-244-5100-8, 222 str., 2. vyd., prodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 160/4 2016, periodikum, ISSN 1213-8118, 132 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Andrysová, Pavla: Osobnostní učitelství, monografie, ISBN 978-80-244-5088-9, 182 str., 1. vyd., neprodejná
 • Částková, Pavlína (ed.): Journal of Technology and Information Education 1/2017 Vol. 9, Issue 1, periodikum, ISSN 1803-537X, 156 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dofková, Radka: Přesvědčení o připravenosti budoucích učitelů matematiky jako didaktická výzva primárního vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-5047-6, 130 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium III/2016, periodikum, ISSN 1213-7758, 142 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lavrinčík, Jan: Vybrané možnosti realizace výuky objektově orientovaného programování v rámci sekundárního vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-4997-5, 224 str., 1. vyd., prodejná
 • Myslivečková, Hana: Gotické umění v českých zemích (CD), studijní opora, ISBN 978-80-244-4634-9, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Serafin, Čestmír (ed.): Kudy kam na Pedagogické fakultě Univerzity Palackeho v Olomouci,, ostatní, ISBN 978-80-244-5058-2, 68 str., 1. vyd., neprodejná
 • Sladová, Jana, a kol.: Umělecká literatura v procesu osobnostní a sociální výchovy, monografie, ISBN 978-80-244-5101-5, 134 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Filipec, Ondřej: Fenomén terorismus: česká perspektiva, monografie, ISBN 978-80-244-5040-7, 258 str., 1. vyd., prodejná
 • Klčová, Renata: Einführung in die deutsche Rechtssprache. Heft 1, skriptum, ISBN 978-80-244-5051-3, 80 str., 2. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Šerý, Miloslav (ed.): AUPO Geographica 46/1-2, periodikum, ISSN 1212-2157, 54 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šerý, Miloslav (ed.): AUPO Geographica 47/1, periodikum, ISSN 1212-2157, 32 str., 1. vyd., neprodejná

leden 2017

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Černušková, Veronika: Základní morfologický přehled novozákonní řečtiny, skriptum, ISBN 978-80-244-5042-1, 36 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Faltýnek, Dan; Jastřembská, Klára: Součet s nulou, monografie, ISBN 978-80-244-4349-2, 106 str., 1. vyd., neprodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 51 2016 Sborník prací historických XLI, periodikum, ISSN 1803-9561, 320 str., 1. vyd., prodejná
 • Kříž, Milan: Zes praktijkvoorbeelden van effectief NVT-onderwijs Centraal-Europa (CD), monografie, ISBN 978-80-244-5069-8, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Martinková, Michaela, a kol.: Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek I (1940–1960), ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-5034-6, 352 str., 1. vyd., prodejná
 • Stěpanova, Ludmila, a kol.: Člověk ve frazeologickém obraze světa, monografie, ISBN 978-80-244-5068-1, 174 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2016 46/4, periodikum, ISSN 2336-4912, 56 str., 1. vyd., neprodejná
 • Psotta, Rudolf (ed.): Tělesná kultura 39/2, periodikum, ISSN 1211-6521, 56 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Myslivečková, Hana: Renesanční umění v českých zemích (CD), studijní opora, ISBN 978-80-244-4635-6, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Myslivečková, Hana: Románské umění v českých zemích (CD), studijní opora, ISBN 978-80-244-4633-2, CD, 1. vyd., neprodejná
 • Myslivečková, Hana, a kol.: Vnímání, tvorba, komunikace - angl. mutace, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4638-7, 128 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Čajan, Michal, Drahoš, Bohuslav, Klanicová, Alena: Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie, skriptum, ISBN 978-80-244-5029-2, 158 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hátle, Jiří (ed.): Matematický klokan 2016, sborník, ISBN 978-80-244-5065-0, 60 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hátle, Jiří (ed.): Přírodovědný klokan 2015/2016, sborník, ISBN 978-80-244-5066-7, 24 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Trojková, Veronika: Spiritual, ostatní publikace, ISBN 978-80-244-5054-4, 104 str., 1. vyd., neprodejná

prosinec 2016

Filozofická fakulta

 • Klimentová, Eva: Anna, monografie, ISBN 978-80-244-5057-5, 120 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kubátová, Helena: Proměny příměstského venkova a venkovské každodennosti, monografie, ISBN 978-80-244-4996-8. 374 str., 1. vyd., prodejná
 • Szokalová, Kateřina: Fonogramy: vztah výslovnosti fonetika k výslovnosti fonogramu, monografie, ISBN 978-80-244-4323-2. 88 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vičar, Jan: Quartetto d'archi, monografie, ISMN 979-0-706560-00-7. 92 str., 1. vyd., prodejná
 • Vičar, Jan: Sonata per flauto e cembalo, monografie, ISMN 979-0-706560-01-4, 30 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Hobza, Vladimír: Kompendium ekonomie, skriptum, ISBN 978-80-244-5038-4, 66 str., 1. vyd., prodejná
 • Palomo Nieto, Miriam: iMamá, Gracias! – El papel de las madres en el desarrollo de la excelencia en el deporte, monografie,ISBN 978-80-244-4948-7, 82 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Řehák, Jiří (ed.): 7. Zirmův olomoucký diskuzní den. Abstrakta, sborník,ISBN 978-80-244-5036-0, 24 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Částková, Pavlína (ed.): Journal of Technology and Information Education 2/2016 Vol. 8, Issue 2, periodikum, ISSN 1803-537X, 180 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marešová, Hana (ed.): Výroční zpráva PdF UP za rok 2015, výroční zpráva,ISBN 978-80-244-5005-6, 52 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XI No. 3 (2016), periodikum, ISSN 1801-0288, 294 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Lebeda, Aleš, Sedlářová, Michaela, Mieslerová, Barbora: Houby a houbám podobné organismy v biotechnologiích, učebnice, ISBN 978-80-244-4983-8, 200 str., 1. vyd., prodejná
 • Longley, Paul. A.: Geografické informace. Systémy a věda, monografie, ISBN 978-80-244-5008-7, 526 str., 1. vyd., prodejná
 • Nováček, Pavel (ed.): Development, Environment and Foresight 2016 Vol. 2, No. 2, periodikum, ISSN 2336-6613, 48 str., 1. vyd., neprodejná
 • Voleníková, Lenka (ed.): Rozcestník I, sborník, ISBN 978-80-244-5060-5, 68 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Sobotka, Jan: Více svobody? Zvětšíme klec., ostatní publikace, ISBN 978-80-244-4880-0, 100 str., 1. vyd., prodejná
 • Kolařík, Marek (ed.): XIII. Národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství. Partnerství a rodičovství - synergie a konkurence, sborník, ISBN 978-80-244-5035-3, 90 str., 1. vyd., neprodejná

listopad 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica, roč. 18, č. 3, periodikum, ISSN 1212-8570, 220 str., 1. vyd., prodejná
 • Zajícová, Lenka (ed.): AUPO Theologica Olomucensia 15, AUPO, ISBN 978-80-244-5032-2, 130 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Barešová, Ivona: Japanese Given Names: A Window Into Contemporary Japanese Society, monografie, ISBN 978-80-244-4976-0, 244 str., 1. vyd., prodejná
 • Benešová, Martina: Czech and Slovak Linguistic Review, 2/2014, periodikum, ISSN 1805-1502, 94 str., 1. vyd., prodejná
 • Blüml, Jan (ed.): AUPO Philosophia - Aesthetica 47. Musicologica Olomucensia 23, periodikum, ISSN 1212-1193, 156 str., 1. vyd., prodejná
 • Faltýnek, Dan: O vědecké fantastice, monografie, ISBN 978-80-244-4348-5 str., 1. vyd., 120 neprodejná
 • Matula, Jozef (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 1/2016 Philosophica, periodikum, ISSN 1805-3742, 110 str., 1. vyd., prodejná
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Rossica Olomucensia LV Num. 2, periodikum, ISSN 0139-9268, 96 str., 1. vyd., prodejná
 • Sehnal, Jiří: Adam Michna of Otradovice – Composer, monografie, ISBN 978-80-244-4986-9, 240 str., 1. vyd., prodejná
 • Seitl, Martin: Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců, skriptum, ISBN 978-80-244-5030-8, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vrajová, Jana: Literární tvorba Sofie Podlipské v literárněhistorické a kulturní reflexi, monografie, ISBN 978-80-244-4995-1, CD, 1. vyd., prodejná
 • Zapletalová, Jana (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 3/2016 Historia Artium, periodikum, ISSN 1805-3742, 122 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury 

 • Psotta, Rudolf (ed.): Tělesná kultura 39/1, periodikum, ISSN 1211-6521, 60 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotnických věd

 • Krobot, Alois (ed.): Neurorehabilitační strategie u pacientů po cévní mozkové příhodě. Sborník abstrakt (CD), sborník, ISBN 978-80-244-5049-0, CD, 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Bouchalová, Kateřina, a kol.: Prediktivní a prognostická onkologie, monografie, ISBN 978-80-244-3188-8, 124 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 160/3 2016, periodikum, ISSN 1213-8118, 154 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People sv. 2, č. 9, periodikum , ISSN 1805-4978, 150 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta 

 • Hamuľák, Ondrej (ed.) : International and Comparative Law Review Vol. 16 No. 1/2016 , periodikum , ISSN 1213-8770, 162 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Masaryk, Radomír: Erektilná dysfunkcia: príbeh diagnózy, monografie, ISBN 978-80-244-5031-5, 202 str., 1. vyd., neprodejná
 • Masaryk, Radomír: Rozhodovanie a usudzovanie VI, monografie, ISBN 978-80-244-5033-9, 240 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šiška, Zbyněk: Lucerničky, ostatní, ISBN 978-80-244-5018-6, 88 str., 1. vyd., neprodejná

říjen 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Princová, Květoslava (ed.): Integration without Borders, sborník, ISBN 978-80-244-5016-2, 250 str., 1. vyd., neprodejná

Filozofická fakulta

 • Engelbrecht, Wilken (ed.): Over de grens bekeken. Transmissie van de cultuur van de Lage Landen, sborník, ISBN 978-80-244-5012-4, 236 str., 1. vyd., prodejná
 • Gutiérrez, Rubio Enrique: Romanica Olomucensia 28 vol.2, periodikum, ISSN 1803-4136, 154 str., 1. vyd., prodejná
 • Lužný, Dušan, Horák, Jiří: Obrazy a paměť babiček v šátcích, ostatní, ISBN 978-80-244-5010-0, 20 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Litěratura ruskoj emigracii, sborník, ISBN 978-80-244-4973-9, 226 str., 1. vyd., prodejná
 • Preissová Krejčí, Andrea: Za hranice multikultiralismu, monografie, ISBN 978-80-244-4966-1, 168 str., 1. vyd., prodejná
 • Somer, Tomáš: Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské, monografie, ISBN 978-80-244-4967-8, 130 str., 1. vyd., prodejná
 • Stěpanova, Ludmila: Obraz člověka ve frazeologii, slovník, ISBN 978-80-244-4931-9, 266 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2016 46/3, periodikum, ISSN 2336-4912, 46 str., 1. vyd., prodejná
 • Ješina, Ondřej (ed.): Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 7/1, periodikum, ISSN 1804-4204, 72 str., 1. vyd., neprodejná
 • Štěrbová, Dana, Rašková, Miluše: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě II: Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením - z empirického výzkumu, monografie, ISBN 978-80-244-4994-4, 110 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Chrastina, Jan a kol.: Percepce subjektivního dopadu zdravotního postižení / přítomnosti chronického onemocnění a pojetí zdravotního uvědomění a gramotnosti - výzkumy, teorie a jejich využití v práci s klientem, monografie, ISBN 978-80-244-4888-6, 214 str., 1. vyd., neprodejná
 • Šobáňová, Petra, a kol.: Useful symbiosis: science, technology, art & art education, monografie, ISBN 978-80-244-4853-4, 432 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Bělka, Luboš: Prototyp M-33-069-A-d SOLNICE topografická ortofotomapa, ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-4958-6, 1. vyd., prodejná
 • Bělka, Luboš: Prototyp SOLNICE topografická ortofotomapa 1: 5 000, ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-4959-3, 1. vyd., prodejná
 • Bělka, Luboš: Topografické ortofotomapy M.A.P.S. 6, 7 brožura, ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-4945-6, 20 str., 1. vyd., prodejná
 • Bělka, Luboš: Topografické ortofotomapy M.A.P.S. 6, 7 soubor, ostatní odborná publikace, ISBN 978-80-244-4960-9, 1. vyd., prodejná
 • Hudeček, Tomáš, a kol.: Atlas dopravní dostupnosti v České republice M.A.P.S. 11, monografie, ISBN 978-80-244-4982-1, 144 str., 1. vyd., prodejná
 • Raušerová, Dita (ed.): MAKOS 2013, 2014 a 2015, sborník, ISBN 978-80-244-5015-5, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Švrček, Jaroslav: Soustavy rovnic a metody jejich řešení, skriptum, ISBN 978-80-244-5024-7, 48 str., 1. vyd., neprodejná
 • Voženílek, Vít: Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2001-2016 almanach, ostatní, ISBN 978-80-244-5027-8, 116 str., 1. vyd., neprodejná
 • Zajoncová, Ludmila: Základní chemické výpočty pro biochemiky a biotechnology, skriptum, ISBN 978-80-244-5002-5, 80 str., 1. vyd., prodejná

Rektorát UP

 • Peřinová, Lenka (ed.): Výroční zpráva UP v Olomouci (angl. verze), výroční zpráva, ISBN 978-80-244-4978-4, 96 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Štěrbová, Dana, Rašková, Miluše, a kol.: Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I: Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením, monografie, ISBN 978-80-244-5025-4, 160 str., 2. vyd., prodejná

září 2016

Filozofická fakulta

 • Ruberová, Irina, Břenek, Oldřich: Překladatelská cvičení na pozadí němčiny a češtiny, skriptum, ISBN 978-80-244-4001-9, 66 str., 1. vyd., neprodejné
 • Seitl, Martin, Lečbych, Martin: Lidská pohybová determinanta odpověď v Rorschachově metodě, monografie, ISBN 978-80-244-4929-6, 170 str., 1. vyd., prodejná

Lékařská fakulta

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 160/2 2016, periodikum, ISSN 1213-8118, 152 str., 1. vyd., neprodejné

Pedagogická fakulta

 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium II/2016, periodikum, ISSN 1213-7758, 150 str., 1. vyd., neprodejné
 • Marešová, Hana: 70 let Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: 1946–2016, ostatní, ISBN 978-80-244-4987-6, 192 str., 1. vyd., neprodejné
 • Vyhnálková, Pavla: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XI. Sborník příspěvků z mezinárodní studentské vědecké konference, sborník, ISBN 978-80-244-4990-6, 1. vyd., CD, neprodejné

Přírodovědecká fakulta

 • Brychtová, Alžběta: Color Distance in Cartography, monografie, ISBN 978-80-244-4999-9, 154 str., 1. vyd., prodejná

srpen 2016

Filozofická fakulta

 • Arkhanhelska, Alla: 20.-21. století: žánrově-stylové a lingvistické metamorfózy v ukrajinském jazyce a literatuře, monografie, ISBN 978-80-244-4968-5, 552 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta tělesné kultury 

 • Klimešová, Iva: Základy sportovní výživy, učebnice, ISBN 978-80-244-4971-5, 80 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Kantor, Jiří, a kol.: Žité zkušenosti rodin dětí s těžkým kombinovaným postižením, monografie, ISBN 978-80-244-4912-8, 210 str., 1. vyd., prodejná
 • Serafín, Čestmír, a kol.: Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989, monografie, ISBN 978-80-244-4981-4, 148 str., 1. vyd., prodejná

Právnická fakulta 

 • Klčová, Renata: Verfassungsrecht der deutschsprachigen Länder, skriptum, ISBN 978-80-244-4977-7, 82 str., 2. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4950-0, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4951-7, 132 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4952-4, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4953-1, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4954-8, 138 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4955-5, 140 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Materials for Teaching Together: Science and Mathematics Teachers collaborating for better results, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4956-2, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Samec, Pavel, a kol.: M.A.P.S. 8, 9, 10 brožura, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4943-2, 36 str., 1. vyd., prodejná
 • Samec, Pavel, a kol.: M.A.P.S. 8, 9, 10 soubor, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4944-9, 0 str., 1. vyd., prodejná
 • Samec, Pavel, a kol.: Zóny ohrožení lesů České republiky M.A.P.S. 8, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4940-1, 1 str., 1. vyd., prodejná
 • Samec, Pavel, a kol.: Růstové podmínky lesů České republiky M.A.P.S. 9, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4941-8, 1 str., 1. vyd., prodejná
 • Samec, Pavel, a kol.: Stav ekosystémů České republiky M.A.P.S. 10, Ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4942-5, 1 str., 1. vyd., prodejná

Ostatní 

 • Härtling, Peter: Učit se žít. Vzpomínky, monografie, ISBN 978-80-244-4854-1, 396 str., 1. vyd., prodejná

červenec 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 18, č. 2, periodikum, ISSN 1212-8570, 204 str., 1. vyd., prodejná
 • Filozofická fakulta
 • Flajšar, Jiří: The Culture of American Suburbs, monografie, ISBN 978-80-244-4965-4, 212 str., 1. vyd., prodejná
 • Flajšarová, Pavlína: Grace Nichols Universal and Diverse: Ethnicity in the Poetry and Fiction of Grace Nichols, monografie, ISBN 978-80-244-4970-8, 318 str., 1. vyd., prodejná
 • Gvoždiak, Vít: Česká teorie. Sémiotická skupina a tendence moderní sémiotiky, monografie, ISBN 978-80-244-4946-3. 370 str., 1. vyd., prodejná
 • Chlumská, Eva (ed.): Katatalog. 51. Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc, sborník, ISBN 978-80-244-4927-2. 320 str., 1. vyd., neprodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 50 2015 Sborník prací historických XL, periodikum, ISSN 1803-9561. 350 str., 1. vyd., prodejná
 • Merzová, Radana (ed.): AUPO Philologica 104. Ucrainica VII. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury, sborník, ISBN 978-80-244-4933-3. 668 str., 1. vyd., neprodejná
 • Peprník, Jaroslav: Anglofonní svět a Češi: kontakty a percepce. Lexikon osob od středověku po rok 2014, sborník, ISBN 978-80-244-4773-5, 1004 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Matoušková, Ivanka, a kol.: Vybrané kapitoly z epidemiologie 2, skriptum, ISBN 978-80-244-4988-3, 120 str., 2. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Lehotský, Tomáš: Laboratorní a terénní cvičení – geologie a paleontologie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4595-3, 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Čítanka k přírodním vědám – biologie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4512-0, 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Čítanka k přírodním vědám – geologie a paleontologie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4528-1, 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Čítanka k přírodním vědám – chemie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4510-6, 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Laboratorní a terénní cvičení – biologie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4593-9, 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Laboratorní a terénní cvičení – chemie. Metodika, učebnice, ISBN 978-80-244-4591-5, 1. vyd., neprodejná
 • Tkadlec, Emil (ed.): 15th Rodens et Spatium. International Conference on Rodent Biology, sborník, ISBN 978-80-244-4984-5, 196 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Jiránek, Jiří: Karibikem bez jachty. Malé Antily, ostatní, ISBN 978-80-244-4879-4, 226 str., 1. vyd., prodejná

červen 2016

Filozofická fakulta

 • Engelbrecht, Wilken: Roger Laute, Černá a bílá, mnohem více než 50 odstínů šedi, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4887-9, 66 str., 1. vyd., neprodejná
 • Engelbrecht, Wilken: Roger Laute, Zwart en wit, weel meer dan 50 tinten grijs, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4886-2, 66 str., 1. vyd., neprodejná
 • Maierová, Eva: PhD existence "Výzkum +/VS-/ praxe" (CD), sborník, ISBN 978-80-244-4964-7 CD str., 1. vyd., neprodejná
 • Pálušová, Martina: Současné ruské drama v českých překladech a divadelních inscenacích, monografie, ISBN 978-80-244-4974-6, 194 str., 1. vyd., prodejná
 • Pálušová, Martina (ed.): Rossica Olomucensia LV. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.–11. 9. 2015, sborník, ISBN 978-80-244-4938-8, 242 str., 1. vyd., prodejná
 • Pechal, Zdeněk (ed.): Rossica Olomucensia LV Num. 1, periodikum, ISSN 0139-9268, 100 str., 1. vyd., prodejná
 • Peprník, Michal: Assimilation – A Good or Bad Word?, sborník, ISBN 978-80-244-4937-1, 212 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svobodová, Jindřiška: Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu, monografie, ISBN 978-80-244-4923-4, 216 str., 1. vyd., prodejná
 • Uher, David (ed.): Dálný východ, roč. V, č. 2, 2015, periodikum, ISSN 1805-1049, 132 str., 1. vyd., prodejná
 • Wagiel, Marcin: Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego, monografie, ISBN 978-80-244-4928-9, 116 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2016 46/2, periodikum, ISSN 2336-4912, 50 str., 1. vyd., prodejná
 • Smékal, David (ed.): VI. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. Sborník abstraktů, sborník, ISBN 978-80-244-4957-9, 64 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Kolář, Milan (ed.): 20. pracovní setkání "Antibiotická politika" Soláň 2016. Sborník přednášek, sborník, ISBN 978-80-244-4947-0, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Pazdera, Jindřich: Základy ústní a čelistní chirurgie, učebnice, ISBN 978-80-244-4915-9, 336 str., 4. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium I/2016, periodikum, ISSN 1213-7758, 122 str., 1. vyd., neprodejná
 • Molnár, Josef: Book of Abstracts of the 23rd CPS Conference, sborník, ISBN 978-80-244-4972-2, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Potměšil, Miloň, a kol.: Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením, monografie, ISBN 978-80-244-4924-1, 156 str., 1. vyd., prodejná
 • Potměšil, Miloň, Li, Xinrui: Early Intervention for children with developmental disabilities – a family centred approach, monografie, ISBN 978-80-244-4925-8, 102 str., 1. vyd., prodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XI No. 1 (2016), periodikum, ISSN 1801-0288, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. XI No. 2 (2016), periodikum, ISSN 1801-0288, 214 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Maier, Vítězslav (ed.): Book of Abstracts. Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2016, sborník, ISBN 978-80-244-4961-6, 202 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nováček, Pavel (ed.): Development, Environment and Foresight 2016 Vol. 2, No. 1, periodikum, ISSN 2336-6613, 56 str., 1. vyd., neprodejná
 • Staněk, Svatoslav (ed.): AUPO Mathematica 55 (1) 2016, periodikum, ISSN 0231-9721, 166 str., 1. vyd., neprodejná
 • Trávníček, Stanislav: Pojďme na to s počítačem (i když nejsme informatici), ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4893-0, 114 str., 1. vyd., neprodejná

květen 2016

Filozofická fakulta

 • Lužný, Dušan (ed.): Czech and Slovak Journal of Humanities 3/2015 Anthropologica culturalia, periodikum, ISSN 1805-3742, 148 str., 1. vyd., prodejná
 • Procházka, Roman: Psychofyziologické souvislosti temperamentu, monografie, ISBN 978-80-244-4905-0, 192 str., 1. vyd., prodejná
 • Zámečník, Lukáš, a kol.: The Future of Philosophy, monografie, ISBN 978-80-244-4316-4, 250 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Kolářová, Hana (ed.): XLIX. konference studentských vědeckých prací – sborník abstrakt + programy, sborník, ISBN 978-80-244-4935-7, 134 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 160/1 2016, periodikum, ISSN 1213-8118, 180 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Částková, Pavlína (ed.): Journal of Technology and Information Education 1/2016 Vol. 8, Issue 1, periodikum, ISSN 1803-537X, 84 str., 1. vyd., neprodejná
 • Dostál, Jiří: Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum, monografie, ISBN 978-80-244-4913-5, 212 str., 1. vyd., prodejná
 • Jakubíček, Daniel: Průhledy do české literatury období Mnichova a okupace, monografie, ISBN 978-80-244-4866-4, 156 str., 1. vyd., neprodejná
 • Svoboda, Pavel (ed.): Journal of Exceptional People sv. 1, č. 8, periodikum, ISSN 1805-4978, 104 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. X No. 1 (2015), periodikum, ISSN 1801-0288, 206 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. X No. 2 (2015), periodikum, ISSN 1801-0288, 182 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): Acta Iuridica Olomucensia Vol. X No. 3 (2015), periodikum, ISSN 1801-0288, 210 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hamuľák, Ondrej (ed.): International and Comparative Law Review Vol. 15 No. 2/2015, periodikum, ISSN 1213-8770, 156 str., 1. vyd., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Kubala, Martin (ed.): 10. studentská konference mladých přírodovědců. Sborník abstraktů, sborník, ISBN 978-80-244-4939-5, 44 str., 1. vyd., neprodejná
 • Lehotský, Tomáš, Faměna, Martin, Müller, Lukáš: Náměty k mimoškolní činnosti – geologie a paleontologie, učebnice, ISBN 978-80-244-4747-6, 64 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Laboratorní a terénní cvičení – biologie, učebnice, ISBN 978-80-244-4592-2, 176 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Laboratorní a terénní cvičení – chemie, učebnice, ISBN 978-80-244-4590-8, 264 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Náměty k mimoškolní činnosti – biologie, učebnice, ISBN 978-80-244-4746-9, 202 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš (ed.): Náměty k mimoškolní činnosti – chemie, učebnice, ISBN 978-80-244-4745-2, 316 str., 1. vyd., neprodejná
 • Müller, Lukáš a kol.: Laboratorní a terénní cvičení – geologie a paleontologie, učebnice, ISBN 978-80-244-4594-6, 64 str., 1. vyd., neprodejná

Projektový servis

 • Hodaň, Bohuslav: Zkušenosti ze spolupráce podnikové a výzkumné sféry, monografie, ISBN 978-80-244-4906-7, 146 str., 1. vyd., prodejná

Ostatní

 • Nováček, Pavel: Světopis: Letem proměnlivým světem, ostatní, ISBN 978-80-244-4446-8, 216 str., 1. vyd., prodejná
 • Qapil, Miloš: Ad Maiorem Dei Gloriam, ostatní, ISBN 978-80-244-4932-6, 40 str., 1. vyd., neprodejná

 

duben 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 18, č. 1, periodikum, ISSN 1212-8570, 214 str., 1. vyd., prodejná
 • Fojtíková Roubalová, Marcela, Potměšilová, Petra, Dřímal, Ludvík: Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, monografie, ISBN 978-80-244-4882-4, 86 str., 1. vyd., prodejná
 • Potměšilová, Petra: Pojmotvorný proces u dětí se sluchovým postižením, monografie, ISBN 978-80-244-4921-0, 198 str., 2. vyd., prodejná
 • Sobková, Petra, Öberink Hobzová, Milena, Pospíšilová, Helena, a kol.: Sociální pedagogika a její metody, monografie, ISBN 978-80-244-4885-5, 184 str., 1. vyd., prodejná
 • Valouchová, Pavlína: Krásný holky. Neformální sociální kontrola žen prostřednictvím vzhledu, monografie, ISBN 978-80-244-4875-6, 138 str., 1. vyd., prodejná

Filozofická fakulta

 • Arbeit, Marcel: Where is History Today? Its Uses, Abuses, and Inventions, monografie, ISBN 978-80-244-4760-5, 208 str., 1. vyd., neprodejná
 • Bláha, Ondřej: Jazyky střední Evropy, monografie, ISBN 978-80-244-4910-4, 240 str., 1. vyd., neprodejná
 • Blüml, Jan (ed.): AUPO Philosophia - Aesthetica 46. Musicologica Olomucensia 22, periodikum, ISSN 1212-1193, 156 str., 1. vyd., prodejná
 • Horák, Jiří: Dechristianizace českých zemí. Sekularizace jako záměr, monografie, ISBN 978-80-244-4936-4, 222 str., 1. vyd., prodejná
 • Hudcová, Eva: Měšťan a divadlo. Z kulturních dějin města Šumperka, monografie, ISBN 978-80-244-4836-7, 264 str., 1. vyd., prodejná
 • Jedličková, Jana, Chlumská, Jana, Jansová, Iveta: Boření mýtů: k současné neheteronormativní televizní seriálové produkci, monografie, ISBN 978-80-244-4631-8, 100 str., 1. vyd., neprodejná
 • Jílek, Viktor, Bednaříková, Božena, a kol.: Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství, monografie, ISBN 978-80-244-4896-1, CD 1. vyd., prodejná
 • Lyko, Petr: Hudební život v Krnově v letech 1900-1938, monografie, ISBN 978-80-244-4843-5, 92 str., 1. vyd., neprodejná
 • Marek, Pavel: Česká reformace 20. století? K zápasu Církve československé (husitské) o vizi moderního křesťanství v letech 1920-1924, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4830-5, 388 str., 1. vyd., prodejná
 • Nový, Jiří: Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II-Testování a měření jazykových kompetencí (CD), sborník, ISBN 978-80-244-4917-3, CD 1. vyd., neprodejná
 • Obereignerů, Radko, a kol.: Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách, monografie, ISBN 978-80-244-4844-2, 190 str., 1. vyd., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Chmelík, František (ed.): Acta Gymnica 2016 46/1, periodikum, ISSN 2336-4912, 56 str., 1. vyd., prodejná
 • Vašíčková, Jana: Pohybová gramotnost v České republice, monografie, ISBN 978-80-244-4883-1, 156 str., 1. vyd., neprodejná

Fakulta zdravotnických věd

 • Vévodová, Šárka, Ivanová, Kateřina, a kol.: Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické profese, učebnice, ISBN 978-80-244-4770-4, 214 str., 1. vyd., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Řehák, Jiří (ed.): 17. Vejdovského olomoucký vědecký den. Abstrakta, sborník, ISBN 978-80-244-4918-0, 64 str., 1. vyd., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Blaštíková, Lucie, a kol.: Klima školy a jeho ovlivnění školním metodikem prevence a sociálním pedagogem v základní škole, monografie, ISBN 978-80-244-4894-7, 104 str., 1. vyd., neprodejná
 • Blažek, Timotej, a kol.: Objekt a materiál v umení a edukácii, monografie, ISBN 978-80-244-4775-9, 200 str., 1. vyd., prodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium IV/2015, periodikum, ISSN 1213-7758, 112 str., 1. vyd., neprodejná
 • Kubrický, Jan: Kompetence učitele v oblasti využívání www stránek pro výuku, monografie, ISBN 978-80-244-4874-9, 170 str., 1. vyd., neprodejná
 • Obst, Otto: Obecná didaktika, studijní opora, ISBN 978-80-244-4916-6, 178 str., 1. vyd., neprodejná
 • Poláchová Vašťatková, Jana, Rudnicki, Pawel, et al.: Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989, monografie, ISBN 978-80-244-4891-6, 246 str., 1. vyd., prodejná
 • Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 2/2015, periodikum, ISSN 1805-7152, 106 str., 1. vyd., neprodejná
 • Vitásková, Kateřina: Vybrané odchylky a narušení komunikační schopnosti se zaměřením na specifika logopedické a surdopedické diagnostiky a intervence, monografie, ISBN 978-80-244-4908-1, 204 str., 1. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Horák, Karel (ed.): 43. ročník MO na středních školách, sborník, ISBN 978-80-244-4922-7, 102 str., 1. vyd., prodejná
 • Švrček, Jaroslav (ed.): Mathematical Duel ’16, sborník, ISBN 978-80-244-4926-5, 36 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Tomalová, Petra, a kol.: Jaké to je? …slyšet o nemoci svého dítěte…, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4852-7 72 str., 1. vyd., neprodejná

březen 2016

Filozofická fakulta

 • Arbeit, Marcel (ed.): Moravian Journal of Literature and Film, roč. 5, č. 2, periodikum, ISSN 1803-7720, 104 str., 1. vyd., prodejná
 • Kavčáková, Alena, Barteček, Ivo: Kniha výtvarných autogramů evropské moderny. The Book of Artistic Autographs of European Modernists, monografie, ISBN 978-80-244-4282-2, 312 str., 1. vyd., prodejná
 • Komendová, Jitka, a kol.: Pismennosť Galicko-Volynskogo kňažestva: istoriko-filologičeskije issledovanija, monografie, ISBN 978-80-244-4900-5, 158 str., 1. vyd., prodejná
 • Maierová, Eva: PhD existence "Výzkum + /vs./ - praxe", sborník, ISBN 978-80-244-4899-2, 90 str., 1. vyd., neprodejná
 • Nejeschleba, Tomáš (ed.): Latin Alchemical Literature of Czech Provenance, sborník, ISBN 978-80-244-4851-0, 188 str., 1. vyd., prodejná
 • Vičar, Jan: Dětské sbory (1965–2015), monografie, ISBN 978-80-244-4858-9, 314 str., 1. vyd., prodejná

Pedagogická fakulta

 • Částková, Pavlína (ed.): Journal of Technology and Information Education 2/2015 Vol. 7, Issue 2, periodikum, ISSN 1803-537X, 74 str., 1. vyd., neprodejná
 • Hoffmannová, Andrea: Násilím proti násilí, monografie, ISBN 978-80-244-4860-2, 136 str., 1. vyd., prodejná
 • Kopeček, Pavel - Krákora, Pavel - Cingelová, Gabriela: Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky, studijní opora, ISBN 978-80-244-4779-7, 80 str., 1. vyd., neprodejná
 • Ludíková, Libuše, a kol.: Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami, monografie, ISBN 978-80-244-4869-5, 202 str., 1. vyd., prodejná
 • Vala, Jaroslav: Poetry as a learning task, monografie, ISBN 978-80-244-4877-0, 130 str., 1. vyd., neprodejná

Právnická fakulta

 • Stehlík, Václav - Hamľák, Ondrej - Michal, Petr: Handbook on EU Internal Market, skriptum, ISBN 978-80-244-4898-5, 158 str., 2. vyd., prodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Fňukal, Miloš: Rozvojová geografie Latinské Ameriky, monografie, ISBN 978-80-244-4741-4, 120 str., 1. vyd., neprodejná

Ostatní

 • Bauerová, Helena: Texty ke studiu staroslověnštiny se slovníčkem, skriptum, ISBN 978-80-244-4914-2, 120 str., 6. vyd., prodejná
 • Šiška, Zbyněk: Míjení, ostatní, ISBN 978-80-244-4919-7, 78 str., 1. vyd., neprodejná

únor 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta 

 • Bugel, Walerian, a kol.: Pohřební obřady v různých liturgických tradicích, monografie, ISBN 978-80-244-4855-8, 1. vydání, 234 stran, prodejná

Filozofická fakulta 

 • Engelbrecht, Wilken, Vaidová, Zuzana: Recepce nizozemské literatury v českém překladu, monografie, ISBN 978-80-244-4835-0, 1. vydání,  174 stran, neprodejná
 • Koucká, Ivana (ed.): Historica Olomucensia 49 2015 Sborník prací historických XXXIX, periodikum, ISSN 1803-9561, 1. vydání,  260 stran, prodejná

Fakulta tělesné kultury 

 • Hobza, Vladimír: Manažerská ekonomika, skriptum, ISBN 978-80-244-4889-3, 1. vydání,  98 stran, prodejná
 • Kudláček, Martin (ed.): Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi 6/1, periodikum, ISSN 1804-4204, 1. vydání,  38 stran, neprodejná

Lékařská fakulta 

 • Ulrichová, Jitka (ed.): Biomedical Papers č. 159/4 2015, periodikum, ISSN 1213-8118, 1. vydání,  194 stran, neprodejná

Pedagogická fakulta 

 • Buček, Robert: Technologie keramické výroby (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-4757-5, 1. vydání,  CD, neprodejná
 • Hutyrová, Miluše (ed.): Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy, sborník, ISBN 978-80-244-4907-4, 1. vydání,  252 stran, neprodejná
 • Stolinská, Dominika (ed.): Magister. Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu 1/2015, periodikum, ISSN 1805-7152, 1. vydání,  122 stran, neprodejná
 • Šobáňová, Petra: Metodický materiál k pedagogické praxi ve výtvarné výchově (CD), skriptum, ISBN 978-80-244-4756-8, 1. vydání, CD, neprodejná

Právnická fakulta 

 • Klčová, Renata: Einführung in die deutsche Rechtssprache. Heft 2, skriptum, ISBN 978-80-244-4897-8, 1. vydání,  82 stran, prodejná

Přírodovědecká fakulta 

 • Fellnerová, Ivana, Hlaváček, Lukáš, Čelechovský, Alois: Obecná fyziologie I – chemické a buněčné základy, ostatní odborné, ISBN 978-80-244-4014-9, 1. vydání,  144 stran, neprodejná

Ostatní 

 • Rebmann, Hellevi: Kein Tag ohne Wetter / Ani den bez počasí, ostatní, ISBN 978-80-244-4641-7, 1. vydání,  360 stran, prodejná

leden 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Dudzik, Pavel (ed.): Studia theologica roč. 17, č. 4, periodikum, ISSN 1212-8570, 1. vyd., 342 s., prodejná

Filozofická fakulta 

 • Assenza, Gaudenz: Handbook for Student Leaders: A Guide to Successful Studies, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-3920-4, 1. vyd., 164 s., neprodejná
 • Machala, Lubomír: Cenová bilance 2014: Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2014, monografie, ISBN 978-80-244-4881-7, 1. vyd., 154 s., prodejná
 • Malý, Radek, Nešpor, Josef: Lexikon českých nakladatelství dětské knihy, ostatní odborné publikace, ISBN 978-80-244-4503-8, 1. vyd., 272 s., prodejná
 • Pořízková, L.: Bohemica Olomucensia, periodikum, ISSN 1803-876X, 1. vyd., 134 s., neprodejná
 • Rubio, Enrique Gutiérrez: Romanica Olomucensia 28 vol.1, periodikum, ISSN 1803-4136, 1. vyd., 130 s., prodejná
 • Škabraha, Martin: Expelled to Paradise: Terrence Malick’s Last Man, monografie, ISBN 978-80-244-4761-2, 1. vyd., 192 s., neprodejná
 • Škabraha, Martin: Vyhnáni do ráje, monografie, ISBN 978-80-244-4702-5, 1. vyd., 192 s., neprodejná
 • Vobořil, Ladislav, a kol.: Teoretičeskije i prikladnyje aspekty lingvističeskoj sinkretologii, monografie, ISBN 978-80-244-4867-1, 1. vyd., 236 s., prodejná

Fakulta tělesné kultury

 • Klimešová, Iva: Play-way: přístup k porozumění a podpoře dětské hry: Sešit lektora, učebnice, ISBN 978-80-244-4012-5, 1. vyd., 140 s., neprodejná
 • Klimešová, Iva: Play-way: Přístup k porozumění a podpoře dětské hry: Sešit účastníka, učebnice, ISBN 978-80-244-4051-4, 1. vyd., 90 s., neprodejná
 • Klimešová, Iva: Základy sportovní výživy, učebnice, ISBN 978-80-244-4833-6, 1. vyd., 80 s., prodejná
 • Sigmundová, Dagmar, Sigmund, Erik: Trendy v pohybovém chování českých dětí a adolescentů, monografie, ISBN 978-80-244-4839-8, 1. vyd., 160 s., neprodejná

Lékařská fakulta

 • Dobiáš, Martin (ed.): Gnosis Medica 2014, 2014 2/2, periodikum, ISSN 1805-8434, 1. vyd., 24 s., neprodejná

Pedagogická fakulta

 • Luska, Jiří: The Perception and Cognition of Harmonic Patterns in Music, monografie, ISBN 978-80-244-3204-5, 1. vyd., 200 s., neprodejná
 • Adámková Turzová, Magdalena, Filipová, Petra: Učit umění - učitel a žák v labyrintu současného umění, monografie, ISBN 978-80-244-4849-7, 1. vyd., 184 s., prodejná
 • Anténe, Petr: Campus Novel Variations: A Comparative Study of an Anglo-American Genre, monografie, ISBN 978-80-244-4859-6, 1. vyd., 160 s., prodejná
 • Jůvová, Alena (ed.): e-Pedagogium III/2015, periodikum, ISSN 1213-7758, 1. vyd., 136 s., neprodejná

Přírodovědecká fakulta

 • Nováček, Pavel (ed.): Development, Environment and Foresight 2015 Vol. 1, No. 2, periodikum, ISSN 2336-6613, 1. vyd., 64 s., neprodejná
 • Staněk, Svatoslav (ed.): AUPO Mathematica 54 (2) 2015, periodikum, ISSN 0231-9721, 1. vyd., 92 s., neprodejná

Ostatní

 • Polínek, Martin Dominik: Tvořivost (nejen) jako prevence rizikového chování. Expresivně-formativní potenciál základního uměleckého vzdělávání, monografie, ISBN 978-80-244-4842-8, 1. vyd., 166 s., neprodejná