O nás

Více než 26 let se specializujeme na akademické publikace a víme, jaká specifika má akademické prostředí. Víme, co je to RIV a OBDWoSScopus a další a dokážeme Vám v lecčems poradit.

Chápeme, že naši autoři jsou primárně vědci a odborníci ve svém oboru, a proto je chceme co nejméně zatěžovat formalitami spojenými s vydáním. Bez nějakého toho formuláře se to ale bohužel neobejde. Kromě toho se musíme řídit směrnicí rektora UP B3-14/7-SR a směrnicí rektora UP B3-14/8-SR

Na řízení ediční činnosti se spolupodílí Ediční komise UP. Kontakt mezi VUP a Edičními komisemi fakult zajišťují ediční referenti fakult.

Roční vydavatelská produkce představuje cca 300 publikací, což Vydavatelství UP řadí mezi přední vydavatelské domy v České republice.

Vydavatelství má 4 oddělená pracoviště:

  • vydavatelská redakce
  • technická a výtvarná redakce (DTP)
  • polygrafické středisko (tiskárna a knihárna)
  • skriptárna a e-shop