Seznam edičních referentů fakult

  • LF – Marta Zahradová
  • FF – Jana Kopečná
  • PřF – Bc. Barbora Krudencová
  • PdF – Lucie Šrammová Nguyenová
  • FTK – Mgr. František Chmelík, Ph.D.
  • CMTF – Pavla Ludková
  • PF –  JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. 
  • FZV – Mgr. Lenka Stloukalová